૧૫ ઓગષ્ટ ૧૯૪૭ ના રોજ અંગ્રેજોની ચુંગાલમાંથી ભારત દેશ મુક્ત થયો હતો અને દેશવાસીઓને આઝાદી મળી હતી. પરંતુ જુનાગઢને આ દિવસે આઝાદી મળી નહોતી.અહિના નવાબે અવળચંડાઇ કરીને જુનાગઢને પાકિસ્તાનમાં ભેળવવાની જાહેરાત કરીજુનાગઢવાસીઓના જીવ અધ્ધર કરી દિધા હતા.આ પછી અહિ આરઝી હહુમતની સ્થાપના કરી કાયદેસર નવાબ સામે જુનાગઢવાસીઓએલડાઇ શરૂ કરી દિધી અને સ્વાતંત્ર્યસેનાનીઓ સહિતના જુનાગઢવાસીઓના યોગદળનાપરિણામે તા.૯/૧૧/૧૯૪૭ એટલે કે દેશની આઝાદી પછી ત્રણ મહિના અને પચ્ચીસદિવસ પુરા ૧૧૫ દિવસ પછી આરઝી હકુમત લડાઇ જીતી ગઇ અને ૮ નવેમ્બર ૧૯૪૭ના રાતના બાર વાગ્યે દિવાન ભુત્તો કરાચી ભાગી ગયા અને જુનાગઢને આઝાદ જાહેરકરાયુ હતુ.આમ તા ૯/૧૧ ને જુનાગઢનો આઝાદી દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.આરઝી હકુમતનાવિજયસ્તંભ્ના (બહાઉદ્દીન કોલેજ) પુજન કરવામાં આવે છે.મહાનગર પાલિકા વિવિધ કાર્યક્રમોયોજી ગામવાસીઓમા ઉત્સાહ પ્રેરે છે.જુનાગઢવાસીઓ પણ જબરા ઉત્સાહમાં હોય છે.

જય જુનાગઢ...જય જય ગરવી ગુજરાત..જય ભારત

 
Top