1

             મિત્રો આ લીંક ગુજરાત સરકાર ની છે
      જેમાં ધોરણ -૮ થી ૧૨ સુધી ના અભ્યાસક્રમ આપેલ છે
               જે online ઉપયોગ કરી શકાય છે 


e-Content


 

સૌ પ્રથમ ઉઅપર દર્શાવેલ ઈ-કંટેંટ શોર્ટકટ પર ક્લીક કરો ત્યારબાદ નીચે દર્શાવેલ યુઝરનેઈમ તથા પાસવર્ડ આપો. Username : guestuser


Password : Guest@User1

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

vinay mandir Sarangpipali કહ્યું... ઑગસ્ટ 02, 2013

ભાઈશ્રી નમસ્કાર
પાઠ્ય પુસ્તક ની સાઇટ ચાલવાં માં સમય લાગે છે તેને સેવ થઈ શકે તેમ હોય ટો તે વિષે વિશેષ માહિતી આપવાં વિનતી આપ ખુબજ સારું કાર્ય કરી રહ્યા છો.
તમારો અભાર

આચાર્ય
વિનય મંદિર-સારંગપીપળી તા. માણાવદર ૯૯૨૫૪૯૧૫૩૮

 
Top