0
ડાઉનલોડ કરો એન્ડ્રોઇડ એપ્સ, ટ્રીક્સ અને ઘણુ બધુ.........
એક વાર ડાઉનલોડ કરી મેમરી કાર્ડ માં સાચવી લો જ્યારે નવો ફોન લો ત્યારે
પ્લે સ્ટોર માંથી ફરી ડાઉનલોડ ન કરવુ પડે. જરુર પડે તો અપડેટ કરતા રહેવુ
Pda_net For Android ડાઉનલોડ
નેટ કનેક્ટ માટેનું Pro Verson છે. Sd Card માં ડાઉનલોડકરી પીસી માં ઇન્સટોલ કરો.
એન્ડરોડ કનેક્ટ કરી seting માં enable tether કરો એટલે ફોન માં પણ icon આવી જશે.
android apps on your pc download
એન્ડ્રોઇડ રૂટ કરેલા મોબાઇલ માં ગુજરાતી ફોન્ટ ઇન્સ્ટોલ કરો
more apps................
 1. sangasar school apk download
 2. 4shared pro apk download
 3. flash transfer apk
 4. power player pro apk.
 5. auto loan calculator Download 
 6. Box.file sharing.apk download 
 7. Tubemate 4 u.tube video download
 8. Cam scanner download
 9. File converter download
 10. Office Converter (Word, Excel).apk download
 11. Word To PDF.apk download
 12. mxplayer pro Download 
 13. mx-player-1.7.15 with codec download
 14. We-chat apk. Download 
 15. adobe photoshop Touch20v1.3.0.apk download
 16. Adobe.Photoshop.CS6.Extended.German.Portable-r4e.rar download
 17. Battery Indicator Pro v1.3.0.apk download
 18. AntiVirus & Security PRO v3.0 .apk download
 19. Kaspersky Mobile Security 9.10.125.apk download
 20. Tap Cleaner.apk download
 21. 2G-3G OnOff.apk download
 22. APP Lock.apk download
 23. Call Recorder PRO.apk download
 24. Caller Details India.apk download
 25. Perfect App Protector - FREE.apk download
 26. Quick Heal Mobile Security.apk download
 27. Scientific Calculator.apk download
 28. Talk - Text to Voice.apk download
 29. wifiPass.apk download
 30. Astro_bluetooth.apk download 
 31. Bass-booster.pro.apk download 
 32. Ram-increaser.apk4root download 
 33. chainfire 3d pro.root download
 34. cf3d driver download
 35. Z4root download
 36. panini keypad guj.apk download
 37. file locker download
 38. clean master download
 39. busybox pro(root) download
 40. ram-manager pro(root) download
 41. rom manager pro(root) download
 42. quick backup.apk. download
 43. antutu battery saver pro. download
 44. ES file explorer download
 45. operamini download
 46. operamini next download
 47. uc browser mini download
 48. superuser apk.(root) download
 49. elite4superuser (root) download
 50. link2sd apk (root) download
 51. greenify apk.(root) download
 52. superSU pro(root) download
 53. swapper.apk(root) download

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

 
Top