શ્રેષ્ઠ શિક્ષક એવોર્ડ સમારોહની પૂર્વસંદયાએ શિક્ષણ
 મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિહ ચુડાસમા ના નિવાસસ્થાને તમામ
 શિક્ષકો નું પરિવાર સાથે સ્નેહ મિલન અને સુરુચિ 
જમણવાર ગુજરાત ના ઇતિહાસ માં પથમ વખત 
યોજાયું જેમાં મારા પરિવાર સાથે ---


 
Top