0
હું શિક્ષક છું.હું સર્જક છું. VIDEO PPT હું શિક્ષક છું.હું સર્જક છું. VIDEO PPT

HU SHIKSHK SU PPT MA VIDEO  BHAVESH BHAI PANDYA SATHE UNISEF WORK SHOP MA MULAKAT NA SAMBHARNA ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
GyanParab  E- Magazine August 2014 GyanParab E- Magazine August 2014

click here આ અંકની વિશેષતાઓ : - સામાજિક વિ.ધોરણ - ૭ પ્રથમ સત્રનું વિષયવસ્તુ સમાસ ની સમ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
SCIENCE_STD-10-_LESSON-9 SCIENCE_STD-10-_LESSON-9

SCIENCE_STD-10-_LESSON-9

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
TAT (Secondary)- July 2014 ANSWER KEY TAT (Secondary)- July 2014 ANSWER KEY

Secondary TAT-2014 Official Answerkey ડાઉનલોડ  કરવા  નીચેની લીક પર ક્લિક કરો     1.  All Subject  Section-1   click here      2....

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
વર્ષો પહેલાની વાત છે વર્ષો પહેલાની વાત છે

વર્ષો પહેલાની વાત છે. એક રાજ્યમાં રાજાએ નગરના મુખ્ય રસ્તા પર બધાને નડતરરૂપ થાય એ રીતે એક મોટો પથ્થર મુકી દીધો. લોકોની પ્રતિક્રિયા ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
 
 
Top