0
એક જ સ્માર્ટફોનમાં આ રીતે 2 વોટ્સએપ એકાઉન્ટ યુઝ કરી શકાય... એક જ સ્માર્ટફોનમાં આ રીતે 2 વોટ્સએપ એકાઉન્ટ યુઝ કરી શકાય...

- 2 એકાઉન્ટથી પ્રોફેશનલ અને પર્સનલ ફ્રેન્ડ્સને ડિવાઇડ કરી શકો છો - આ શક્ય છે ખરૂં, જાણો કઇ રીતે? કેટલાય મોબાઇલ ફોન યુઝર્સ ડ્યુ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
મુખ્યમંત્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજના વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ મુખ્યમંત્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજના વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫

MUKHAYA MANTRI SHISHYAVRUTI YOJNA 2014-15 મુખ્યમંત્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજના વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ ધોરણ -૧...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
જવાહરનવોદય વિદ્યાલય એડમિશન ધોરણ ૬ માટે ની જાહેરાત જવાહરનવોદય વિદ્યાલય એડમિશન ધોરણ ૬ માટે ની જાહેરાત

Application form are available now. Age limit for students:- Birth date of students between 01/05/2002 to 30/04/2006. Exam date:- 07/02/20...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
ઍક ક્લિક મા બધા મિત્રો ને ફેસબુક પેજ ઉપર ઇન્વાઇટ કરો ઍક ક્લિક મા બધા મિત્રો ને ફેસબુક પેજ ઉપર ઇન્વાઇટ કરો

મિત્રો તમારા ફેસબુક પેજ માં એક સાથે ધનાબાધા મંત્રો કેવી રીતે  ઇન્વાઇટ પેજ શકો એ માટે નો વીડિઓ અને કોડ નીચે ની લીંક પરથી જોવ નીચે ક્લિક ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
ઍક ક્લિક મા બધા મિત્રો ને ફેસબુક ગ્રૂપ મા ઉમેરો ઍક ક્લિક મા બધા મિત્રો ને ફેસબુક ગ્રૂપ મા ઉમેરો

MITRO EK CLICK MAJ TAME FACEBOOK MA MITRO KV RITE UMERI SAKO TENA MATE NI POST JOV મિત્રો તમારા ફેસબુક  ગ્રૂપ  માં એક સાથે ધનાબાધા મંત્...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
 
 
Top