165-આપણે ગુસ્સામાં શા માટે મોટેથી બોલીએ છીએ? 165-આપણે ગુસ્સામાં શા માટે મોટેથી બોલીએ છીએ?

165-આપણે ગુસ્સામાં શા માટે મોટેથી બોલીએ છીએ? એક સાધુ મહાત્મા તેમના કેટલાક શિષ્યો સાથે ગંગા નદીમાં સ્નાન કરવા જઈ રહ્યા હતા.ત્યાં તેમણે ન...

+ આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

164-અમારુ મૂલ્ય સારી રીતે જાણો છતા અમને ફેંક્યા એટલે તુટી ગયા. 164-અમારુ મૂલ્ય સારી રીતે જાણો છતા અમને ફેંક્યા એટલે તુટી ગયા.

164-અમારુ મૂલ્ય સારી રીતે જાણો છતા અમને ફેંક્યા એટલે તુટી ગયા. એક શેઠને ત્યાં બે નોકરાણીઓ કામ કરતી હતી. એકદિવસ એક નોકરાણીને રસ્તામાંથી ...

+ આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

STD 10 SCIENCE LESSON 14 PART 5 -6 -7 STD 10 SCIENCE LESSON 14 PART 5 -6 -7

STD 10 SCIENCE LESSON 14 PART 1 to 8 more science video click this link-- https://www.youtube.com/playlist?list=PLyeDqv0HTMO3xuhc8...

+ આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

PLAY SCIENCE GAME તત્વ અને તેનો પરમાણુ ક્રમાંક-  PLAY SCIENCE GAME તત્વ અને તેનો પરમાણુ ક્રમાંક-

PLAY SCIENCE GAME  Element and its atomic number મિત્રો આજે અહિ આપના માટે એક ઇંટર એક્ટિવ ગેમ લાવ્યા છીએ જેમા આપ આપના વર્ગખંડમા બાળકો...

+ આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

YOUTUBE YOUTUBE

+ આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

STD-10 SCIENCE LESSON-14 PART-4 STD-10 SCIENCE LESSON-14 PART-4

STD-10 SCIENCE LESSON-14 PART-4 https://youtu.be/gQPOCcrPPJk

+ આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

STD-10 SCIENCE LESSON-14 PART-3 STD-10 SCIENCE LESSON-14 PART-3

STD-10 SCIENCE LESSON-14 PART-3 https://youtu.be/PeoQUaJ8iZo

+ આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

ધોરણ-10 માટે  IMP PAPER AND VIDEO ધોરણ-10 માટે IMP PAPER AND VIDEO

⇛બાળકોના હસ્તાક્ષરોમાં માર્ચ 2017 ના બોર્ડ ના પેપર સોલ્યુશન   બોર્ડ ના બેસ્ટ પેપર કેવીરીતે ભરાય તે માટેનો ઉત્તમ નમૂના રૂપ બાળકોને ઉપયોગી સ...

+ આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

STD-10 MATHS CH 6 PRAMEY 6.1 STD-10 MATHS CH 6 PRAMEY 6.1

STD-10 MATHS CH 6 PRAMEY 6.1 CLICK THIS LINK https://youtu.be/XFjWrMB2sJ8

+ આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

STD-10 SCIENCE LESSON-14 PART-2 STD-10 SCIENCE LESSON-14 PART-2

STD-10 SCIENCE LESSON-14 PART-2 CLICK THIS  LINK-- https://youtu.be/dwY49Dgc0Vc

+ આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

STD-10 SCIENCE LESSON-14 part-1 STD-10 SCIENCE LESSON-14 part-1

STD-10 SCIENCE LESSON-14 part-1 ટોટલ 10 ભાગ મૂકવામાં આવશે જોતાં રેજો મારી યૂટ્યૂબ ચેનલ ક્લિક કરો નીચેની લિન્ક https://youtu.be/7RbH656...

+ આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

144-બિલી પત્ર નું રહસ્ય 144-બિલી પત્ર નું રહસ્ય

144-બિલી પત્ર નું રહસ્ય બિલ્વપત્રનું ચમત્કારી ઝાડ દરેક મનોકમાના પૂરી કરે છે. એ જ નહી એના પાંદડાને ગંગાજળથી ધોઈને બજરંગબલીને અર્પિત કરવા...

+ આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
 
Top