0
SSC SCIENCE IMP PAPER-2 SSC SCIENCE IMP PAPER-2

SSC SCIENCE IMP PAPER-2 download click here

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
ધોરણ-12 imp paper-1 and 2 અર્થશાસ્ત્ર ધોરણ-12 imp paper-1 and 2 અર્થશાસ્ત્ર

ધોરણ-12 imp paper-1 and 2 અર્થશાસ્ત્ર આ પેપરો કિરીટભાઈજોટવાએ બનાવેલા છે વડીયા-અમરે...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
ધોરણ-10 અને 12 પાસ ભરતી  ૬૨૩૯૦ ધોરણ-10 અને 12 પાસ ભરતી ૬૨૩૯૦

SSC Recruitment 2015 Apply Online for 62390 Constable & Rifleman (GD) Post: The Staff Selection Commission (has) has issued recrui...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
SSC SCIENCE IMP PAPER SSC SCIENCE IMP PAPER

SSC SCIENCE IMP PAPER CLICK TO DOWNLOAD CLIK  LINK 1- STD -10 SANSKRIT MATE MO...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
Gujcet 2015 Gujcet 2015

Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board declare date of Gujcet exam 2015.Interested candidates may apply online form throug...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
CCC NI પ્રેકટીલ પરીક્ષામાં પુછાઇ ગયેલા પ્રશ્નો  NI FILEO CCC NI પ્રેકટીલ પરીક્ષામાં પુછાઇ ગયેલા પ્રશ્નો NI FILEO

સી.સી.સી. પરીક્ષામાં પુછાઇ ગયેલા થીયરી પ્રશ્નો  (1 to 96) સી.સી.સી. પરીક્ષા માટે MS-Wordના ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
SSC MATHS IMP PAPER SSC MATHS IMP PAPER

SSC MATHS IMP PAPER CLICK TO DOWNLOAD CLIK  LINK 1- STD -10 SANSKRIT MATE MOST IM...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
interesting experiment ख़ुद पर और अपने लक्ष्य पर विश्वास क़ायम रखिये.. interesting experiment ख़ुद पर और अपने लक्ष्य पर विश्वास क़ायम रखिये..

एक बार कुछ scientists ने एक बड़ा ही interesting experiment किया.. उन्होंने 5 बंदरों को एक बड़े से cage में बंद कर दिया और बीचों -बीच एक सी...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
વાહ...ગુરૂજી!!!!!!!!! વાહ...ગુરૂજી!!!!!!!!!

વાહ...ગુરૂજી!!!!!!!!!  આજે દિકરા માટે બજારમાંથી ખજૂર લેવાનું મન થયું.ખજૂરનો ભાવ ૩૪૦ રૂપીયે કિલો .ઘડિક આપણને થાય કે આટલી માંઘી ખજૂર ,હો...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
! પ્રાર્થનાં નુ વજન !! ! પ્રાર્થનાં નુ વજન !!

ઘણા ટાઇમ પેલા ની આ વાત છે. ઠેલી મા કઈક વસ્તુ લઈને ઍક ગરિબડી લાગતી સ્ત્રી કરીયાણા ની દુકાન મા દાખલ થય. તેના ચહેરા પર ચિંતા અને લાચારી સ્પસ્ટ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

1
STD-9 SEM-2 SAMAJIK CH.18 QUIZ STD-9 SEM-2 SAMAJIK CH.18 QUIZ

ધોરણ-૯ સેમેસ્ટર -૨ સામાંજીક્વીજ્ઞાન ના 18 પાઠ ક્વીઝ  મુકેલ છે  જોતા રેજો ડાઉનલોડ કરો  અને કોમેન્ટ કરવા નું ભૂલતા નહિ   STD-9 SEM.-2 SA...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
અંશકાલીન શિક્ષકો માટે જાણવાજોગ અંશકાલીન શિક્ષકો માટે જાણવાજોગ

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
STD-10 Sanskrit IMP vyakaran STD-10 Sanskrit IMP vyakaran

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
 Science Congress Science Congress

PM Modi inaugurates 102nd Indian Science Congress   ICT  - Information and Communications Technology

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME

0
ધોરણ-૧૦ વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી (તમામ પાઠ) MCQ ક્વીઝ | શિક્ષણના પ્રેરણા પુષ્પો ધોરણ-૧૦ વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી (તમામ પાઠ) MCQ ક્વીઝ | શિક્ષણના પ્રેરણા પુષ્પો

શિક્ષણના પ્રેરણા પુષ્પો: ધોરણ-૧૦ વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી (તમામ પાઠ) MCQ ક્વીઝ  STD-10 SCIENCE TOTA...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
 
 
Top