વિશ્વ માતૃભાષા દિન 21 ફેબ્રુવારી વિડિયો વિશ્વ માતૃભાષા દિન 21 ફેબ્રુવારી વિડિયો

માતૃભાષદિન અભિયાન વકતૃત્વ   ===================================   વિડિયો -1 વિશ્વ માતૃભાષા દિન 21 ફેબ્રુવારી  https://youtu.be/qDuX...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
બુધવાર, ફેબ્રુઆરી 21, 2018

ગુજરાત રાજ્ય જમીન વિકાસ નિગમ જુદી-જુદી યોજનાઓ શરૂ ગુજરાત રાજ્ય જમીન વિકાસ નિગમ જુદી-જુદી યોજનાઓ શરૂ

ગુજરાત રાજ્ય જમીન વિકાસ નિગમ દ્વારા જુદી-જુદી યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવી હતી  જેની ઓનલાઇન અરજીઓ 25-2-2018 સુધી સ્વીકારવામાં આવે છે  ખેડૂત...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
મંગળવાર, ફેબ્રુઆરી 20, 2018

"STD-9 CH-12 PRAMEY-12.1 ની પ્રેક્ટીકલ સાબિતી "STD-9 CH-12 PRAMEY-12.1 ની પ્રેક્ટીકલ સાબિતી

વર્તુળની એકરૂપ જીવાઓ વર્તુળના કેન્દ્ર આગળ એકરૂપ  ખૂણાઓ આંતરે છે મિત્રો અહીં આપવામાં આવેલ ધોરણ-9 પ્રકરણ ૧૨ ના 12.1 પ્રમેયની પ્રેક્ટીકલ સાબ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
સોમવાર, ફેબ્રુઆરી 19, 2018

SSC ( STD-10) FREE SEMINAR -2 SSC ( STD-10) FREE SEMINAR -2

નમસ્કાર મિત્રો અમરેલી તાલુકાના હડાળા ગામમા વિદ્યાર્થીઓ માટે ધોરણ ૧૦ માં સફળતા કેમ મેળવવી, નબળા વિદ્યાર્થીને પાસ કેમ થવું અને હોશિયાર વિદ્યા...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
સોમવાર, ફેબ્રુઆરી 19, 2018

વાણિજયવ્યવસ્થા   ધોરણ 12 (કોમર્સ) નું MOST IMP   પેપર વાણિજયવ્યવસ્થા ધોરણ 12 (કોમર્સ) નું MOST IMP પેપર

વાણિજયવ્યવસ્થા ધોરણ 12 (કોમર્સ) નું MOST IMP પેપર CLICK ME TO DOWNLOAD     MORE PAPER ⇓ ધોરણ 10 બોડ ની પરીક્ષા માટે અહીં નીચે સ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
રવિવાર, ફેબ્રુઆરી 18, 2018

Most IMP Physics Most IMP Physics

Most IMP Physics  CLICK ME TO DOWNLOAD MORE PAPER ⇓ ધોરણ 10 બોડ ની પરીક્ષા માટે અહીં નીચે સામાજિક વિજ્ઞાન અને વિજ્ઞાન ના IMP પેપર આ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શુક્રવાર, ફેબ્રુઆરી 16, 2018

HSC std-12 Computer imp paper-2018 HSC std-12 Computer imp paper-2018

HSC std-12 Computer imp paper-2018 CLICK ME TO DOWNLOAD MORE PAPER ⇓ ધોરણ 10 બોડ ની પરીક્ષા માટે અહીં નીચે સામાજિક વિજ્ઞાન અને વિજ્ઞાન...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શુક્રવાર, ફેબ્રુઆરી 16, 2018

વિજ્ઞાન ટેસ્ટ પેટ્રોલિયમનું વિભાગીય નિસ્યંદન પ્રક્રિયા વિજ્ઞાન ટેસ્ટ પેટ્રોલિયમનું વિભાગીય નિસ્યંદન પ્રક્રિયા

વિજ્ઞાન ટેસ્ટ પેટ્રોલિયમનું વિભાગીય નિસ્યંદન પ્રક્રિયા પેટ્રોલિયમનું વિભાગીય નિસ્યંદન ઈન્ટરએકટીવ ટેસ્ટ મોબાઈલ, કમ્પ્યૂટર તથા જ્ઞાનક...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
ગુરુવાર, ફેબ્રુઆરી 15, 2018

HSC BOLOGY IMP PAPER 2018 MATE HSC BOLOGY IMP PAPER 2018 MATE

BOLOGY જીવ વિજ્ઞાન CLICK ME TO DOWNLOAD  ધોરણ 10 બોડ ની પરીક્ષા માટે અહીં નીચે સામાજિક વિજ્ઞાન અને વિજ્ઞાન ના IMP પેપર આપેલા છે...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
મંગળવાર, ફેબ્રુઆરી 13, 2018

JOIN MY TELEGRAM CHANEL JOIN MY TELEGRAM CHANEL

https://t.me/joinchat/AAAAAEXMEsv16UqEHVPcuw સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ ની તૈયારી માટે ધોરણ ૬ થી ૧૨ સુધીનું material તેમજ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાન...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
મંગળવાર, ફેબ્રુઆરી 13, 2018

HSC CHEMISRTY IMP PAPER 2018 MATE HSC CHEMISRTY IMP PAPER 2018 MATE

CHEMISRTY રસાયણશાસ્ત્ર CLICK ME TO DOWNLOAD  ધોરણ 10 બોડ ની પરીક્ષા માટે અહીં નીચે સામાજિક વિજ્ઞાન અને વિજ્ઞાન ના IMP પેપર આપ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
મંગળવાર, ફેબ્રુઆરી 13, 2018

HSC PHYSICS IMP PAPER 2018 MATE HSC PHYSICS IMP PAPER 2018 MATE

ભૌતિકશાસ્ત્ર PHYSICS CLICK ME TO DOWNLOAD   *ધોરણ 10 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે બોર્ડની પરીક્ષામા પુરા માર્ક લેવા માટે ખૂબ જ ઉપયો...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
મંગળવાર, ફેબ્રુઆરી 13, 2018

FEEDBACK

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top