7

અહી કુલ 50 જેટલા સોફ્ટવેર મુકવામાં આવ્યા છે

ગુજરાતી અને અંગ્રેજી મીડ્યમ ના બાળકો માટે માં સોફ્વેર અહી મુકેલા છે જે શિક્ષક મિત્રો ને અને બાળકો ને ખુબ મદદરૂપ થશે
SOFTWEAR FOR STUDENTS

SOFTWER FOR STUDENTS STUDING IN ENGLISH AND GUJRATI MEDIUM

નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો


1--> 1 to 100 number

2--->Alphabets

3--->1 to 10 ghadiya

4--->11 to 20 ghadiya

5--->addition,subtration,division,multipliction

6--->body part

7--->cloor teaching

8--->national enfo.

9--->ચહેરા નો પર નો જાદુ

10-->clock ઘડિયાળ માં જોતા શીખો

11-->ચિત્રપોથી ભાગ-૧

12-->ચિત્રપોથી ભાગ-૨

13-->એક્સ્લમાં ચેસ રમો / PLAY CHESS

૧૪-ચિત્રપોથી ભાગ-૩

૧૫-ચિત્રપોથી ભાગ-૪

૧૬-ચિત્રપોથી ભાગ-૫

૧૭-ચિત્રપોથી ભાગ-૬

૧૮-ચિત્રપોથી ભાગ-૭

૧૯-ચિત્રપોથી ભાગ-૮

૨૦-ચિત્રપોથી ભાગ-૯

૨૧-ચિત્રપોથી ભાગ-૧૦

૨૨-ચિત્રપોથી ભાગ-૧૧

૨૩-ચિત્રપોથી ભાગ-૧૨

૨૪-ચિત્રપોથી ભાગ-૧૩

૨૫-ગણિત રંગપૂરણી ૧

૨૬-ગણિત રંગપૂરણી ૨

27=એ.બી.સી.ડી. શબ્દ અને ચિત્ર સાથે ઓડિયો વિઝ્યુઅલ

28=પ્રાણીઓના નામ ચિત્ર સાથે ઓડિયો વિઝ્યુઅલ

29=સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકાર ઓડિયોવિઝ્યુઅલ

30-ઋતુઓ, મહિનાઓ, વારના નામ ઓડિયો વિઝ્યુઅલ

31=ભારતનો નકશો પઝલ સ્વરૂપે

32=નકશા દ્વારા ગુજરાતની સમજ

33]અંતર સારણી

34=ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજની ગણતરી

35=ઘન અને ઘનમૂળ

36=માપ કન્વર્ટર (જેમ કે...ઈંચને સેમીમાં ફેરવો)

37=જાદુઈ અંકની રમત

38=દરેક જિલ્લા વિશેની માહિતી

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Kamlesh Zapadiya કહ્યું... ડિસેમ્બર 23, 2013

બલદેવસરસ કામ કર્યું છે.
આભાર.

Kavan Joshi કહ્યું... ડિસેમ્બર 04, 2014

GUJARTI NATHI LAKHI SHAKATO MAJBURI 6
AAPNA JEVI VYAKTI NE GUJARAT NE JARUR 6E

AME TAMARA MATE GAURAV LAISHU,

MAHADEV HAR,

MO.9924031365 JAMNAGAR KAM HOI TO KEJO

Aarav Patel કહ્યું... જાન્યુઆરી 30, 2015

સરસ બનાવી છે વેબસાઈટ.

viram solanki કહ્યું... મે 16, 2015

બાળકોને ઉપયોગી સોફટવેર વધુમા વધુ મુકવા વિનંતી

Pravinbhai Parmar કહ્યું... જૂન 25, 2015

dost mara mo.9909685160 par balkone upyogi mahiti mukava vinti


Vijay Patel કહ્યું... માર્ચ 04, 2017

dear sir your blogg is very nice but std 7 test papper is not secend sem please upload send sem test papper

Saurabh Mehta કહ્યું... માર્ચ 05, 2017

REALLY IT'S TOO GOOD.I AM A COMPUTER TEACHER ZENITH HIGH SCHOOL,VADODARA
COMPUTER PAPERSOLUTION SATHE MK JO.

 
Top