વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...


મિત્રો હાલ અત્યારે કુલ ૨૯ excel ની લીંક મુકેલ છે બાકી ની લીંક કુલ ૫૦ મુકવા માં આવશે જોતા રેજો .જે નેટ સરફિંગ થી મળેલ છે . જે મિત્રો એ મુકેલ તેનો ખુબ ખુબ આભાર

૧--૨૦૧૩-૧૪ ના નાણાકીય વર્ષ ના ઇન્કમટેક્ષ ની ગણતરીનો પ્રોગ્રામ
૨--૮૦% ના ૯૦% ના D.A.DIFFERENCE ની ગણતરીનો પ્રોગ્રામ
૩--વર્ષ ની ટોટલ ઇન્કમ ગણવાનું પત્રક ( સેલેરીપત્રક )
૪--7-inch-ne-semi-ma-fervo
૫--life_time_calender
૬--ગુજરાતના જીલાની અંતર સારની ગણતરીનો પ્રોગ્રામ
૭-- emi_calculator
૮--age-calculation-calculator
૯-પ્રાથમિક-૬ થી ૮ ભાષાશિક્ષક માટે
૧૦-. પ્રાથમિક-૬ થી ૮ -ગણિત/વિગ્નાન
૧૧ . પ્રાથમિક-૬ થી ૮ -સામાજિક વિગ્નાન
૧૨ . પ્રાથમિક-સી.પી.એડ.શિક્ષક
૧ માધ્યમિક શિક્ષક ભરતીમા -ટાટ મેરીટ
૧૪ માધ્યમિક આચાર્યનુ મેરીટ
૧૫ એચ.ટાટ આચાર્યનુ મેરીટ
૧૬-અન્તરસારણી પ્રોગ્રામ--Download
૧૭ કોઈપણ બે સંખ્યા વચ્ચેની અવિભાજ્ય સંખ્યા શોધો
૧૮-Salary slip ૩. ઝડપથી કોઈપણ સંખ્યાના અવયવ પાડો
૧૯-ઉંમર શોધક કેલ્ક્યુલેટર (Age Calculation Calculator)
૨૦- life time calender
૨૧-ચિત્ર બારીકાઈથી જોઈ મગજ
૨૨- તમારે એક દિવસમા કેટલુ પાણી પીવુ ?વજન એન્ટર કરો.અને જાણો
૨૩ દેશના કોઈપણ સ્થળનો એસ.ટી.ડી કોડ સરળતાથી શોધો
૨૪ .ગ્રેજ્યુએટી ગણનયંત્ર
૨૫ .વાહન - ઘર લોન વ્યાજ ગણન યંત્ર
૨૬.જી.પી.એફ સ્લીપ


INCOME TAX
INCOME TAX DEPARTMENT
TAX CALCULATION
E- FILLING TAX ONLINE


(ITR-1 DOWNLOD ON ABOVE WEB)
NOW YOUR PAN NO

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top