વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

 દેશ ભક્તિગીતો ગમે તો ડાઉનલોડ કરો ફ્રીમાં છે
૧-જન મન અધિનાયક જય હૈ ભારત ભાગ્ય વિધાતા
૨-મ્યુઝીકલ
૩-વંદેમાતરમ
૪-ઝંડાગીત
Size of file: 3.67 mb
Download :Pardesi Babu - It Happens Only In India.mp3
Size of file: 6.19 mb
Download :Pardes - I Love My India.mp3
Size of file: 8.44 mb
Download :Naya Daur - Saathi Hath Badhana.mp3
Size of file: 5.1 mb

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top