વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

અબ્રાહિમ લિંકન નો પ્રિન્સીપાલને પત્ર ( મુલ્યલક્ષી શિક્ષણ )
મિત્રો આ વીડ્યો તમામ શિક્ષકો અને આચાર્યશ્રીઓ જોવો અને શક્ય હોય
તો બાળકોને પણ બતાવવો


પ્રેરણાદાયી વિડિયો જોવા નીચેની લિન્ક પર ક્લિક કરો
CLICK ME PRERNA PUSHPO

મારી સ્કૂલના બાળકો ઊર્જારક્ષક દલ ના ફોટા નો sideshow
માત્ર ૫ વર્ષ ૮ મહીનાની ઉમ્મરે જનરલ નોલેજમા 
કાઇ પણ પુછો,ફટાફટ જવાબ
"ગુગલ બોય "-કૌટીલ્ય (હરીયાણા)
                                       
                            ગુગલ બોય બાદ હવે ગુગલ ગર્લ-                                                 બાળકોની નજરે આપણે

                                                           

                                                 10.સ્વામી વિવેકાનન્દની શિકાગો સ્પીચ 
                                        Swami Vivekanand Film Trelaar                                                       Leadership
                                      watch for indian ( દરેક ભારતીયોએ જરૂર જોવું )     


                                                                  RTE Anthem                                                         Vedik Hindustan
                                              શિક્ષકદિનના દિવસે આપેલુ ભાષણ-૨૦૧૩

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top