વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...


 1. WHATSAPP
 2. SOFTWER (70)
 3. કોમ્પ્યુટર ને સીક્યોર રાખવાની ૯ ટીપ્સ
 4. ગુજરાતી ફોન્ટ ઇન્ટોલ કરો.
 5. તમારા કમ્પુટરમાં ફોલ્ડર નો કલર કેવી રીતે બદલ શો
 6. ઇન્ટરનેટ સર્ફીંગ ની સ્પીડ વધારો.
 7. બ્લોગ બનાવવાની રીત
 8. બાળકો માટેનાં સરસ શૈક્ષણિક સોફ્ટવેર(50)
 9. એન્ડ્રોઇડ ફોનમાં ગુજરાતી ફોન્ટ કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરશો?-1
 10. એન્ડ્રોઇડ ફોનમાં ગુજરાતી ફોન્ટ કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરશો?-2
 11. મોબાઈલ ખોવાયો છે? મુંઝાશો નહી આ રહી શોધવાની પદ્ધતિ
 12. 150 MOBILE APPS STD 6-TO 12 DOWNLOAD PDF FILE
 13. ANDROID APP TIPS
 14. all mobiles gprs setting

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top