વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

મહત્વની વેબસાઇટ
યુનિવર્સીટી
 1. ગુજરાત યુનિવર્સીટી
 2. સૌરાષ્‍ટ્ર યુનિવર્સીટી
 3. હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સીટી
 4. જુનાગઢ કૃષિ‍ યુનિવર્સીટી
 5. ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ
 6. યુનિવર્સીટી ગ્રાન્‍ટસ કમિશન
 7. ગુજરાત માધ્‍યમિક શિક્ષણ બોર્ડ
 8. ઓલ ઇન્‍ડીયા કાઉન્‍સીલ ઓફ ટેકનીકલ એજયુકેશન
 9. ડાયરેકટર ઓફ ટેકનીકલ એજયુકેશન
 10. રોજગાર સમાચાર
 11. બનારસ હિન્‍દુ યુનિવર્સીટી, વારણસી
 12. ફીલ્‍મ એન્‍ડ ટેલીવીઝન ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ઇન્‍ડીયા, પુને
 13. મહારાજ સૈયાજીરાવ યુનિવર્સીટી, વડોદરા (એમ.એસ. યુનિવર્સીટી)
 14. યુનિવર્સીટી ઓફ બોમ્બે, મુંબઇ
 15. નેશનલ ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ડીઝાઇન, અમદાવાદ (એન.આઇ.ડી.)
 16. ઓલ ઇન્‍ડીયા ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ મેડીકલ સાયન્‍સ, ન્‍યુ દિલ્‍હી (એ.આઇ.આઇ.એમ.એસ.)
 17. ઇન્‍ડીયન ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ સાયન્‍સ, બેંગલોર
 18. મદુરાઇ કામરજ યુનિવર્સીટી
 19. ઇન્ડીયન ઇ ન્સટીટ્યુટ ઓફ ટેકનોલોજી, મુંબઇ (આઇ.આઇ.ટી.)
 20. નેશનલ કાઉન્‍સીલ ઓફ હોટલ મેનેજમેન્‍ટ
 21. નેશનલ ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ફેશન ટેકનોલોજી (એન.આઇ.એફ.ટી.)
 22. એન.ડી.ટી. વુમન્‍સ યુનિવર્સીટી, મુંબઇ
 23. ટાટા ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ સોશીયલ સાયન્‍સ, મુંબઇ
 24. ઇટયુરીયલ સોસાયટી ઓફ ઇન્‍ડીયા, મુંબઇ
 25. બિરલા ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ટેકનોલોજી, પીલાની
 26. ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ચાર્ટડ એકાઉન્‍ટસ ઓફ ઇન્‍ડીયા
 27. ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ચાર્ટડ એકાઉન્‍ટન્‍ટસ ઓફ ઇન્‍ડીયક, કલકત્તા (આઇ.સી.ડબ્લ્યુ.એ.આઇ.)
 28. ઇન્ડીયન ઇન્સટીટ્યુટ ઓફ મેનેજમેન્ટ, અમદાવાદ (આઇ.આઇ.એમ.એ.)
 29. જવાહરલાલ નહેરૂ યુનિવર્સીટી, દિલ્‍હી
 30. અનામલાઇ યુનિવર્સીટી, અનામલાઇનગર
 31. ઇન્ડીયન ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ માસ કોમ્‍યુનિકેશન (આઇ.આઇ.એમ.સી.)SOME OTHER SITE 

*ભારત સરકાર ની વેબસાઈટ **

1.એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા -click here
2.BHEL કરિયર -CLICK HERE
3.IBPS વેબસાઈટ-CLICK HERE
4.DOEACC વેબસાઈટ -CLICK HERE
5.CBSE ઓફીશીયલ વેબસાઈટ- CLICK HERE
6.CBSE RESULT વેબસાઈટ -CLICK HERE
7.ESIC વેબસાઈટ - CLICK HERE
8.ઇન્ડિયન ઓઈલ વેબસાઈટ - CLICK HERE
9.જવાહર નવોદય વિદ્યાલય વેબસાઈટ - CLICK HERE
10.કેન્દ્રિય વિદ્યાલય સંગઠન વેબસાઈટ - CLICK HERE
11.ISRO વેબસાઈટ - CLICK HERE
12. ઇન્ડિયન ઓઈલ વેબસાઈટ - CLICK HERE
13.LIC ઇન્ડિયા વેબસાઈટ - CLICK HERE
14.ONGC વેબસાઈટ -CLICK HERE
15.રીઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા વેબસાઈટ - CLICK HERE
16.સ્ટાફ સિલેક્સન કમીસન મેઈન વેબસાઈટ -CLICK HERE
17.સ્ટાફ સિલેક્સન કમીસન રીઝલ્ટ વેબસાઈટ - CLICK HERE
18.UPSC(યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિસન ) વેબસાઈટ -CLICK HERE
19.ભારત સરકાર ની રોજગાર સમાચાર ની વેબસાઈટ -CLICK HERE
* ગુજરાત સરકાર ની અગત્ય ની વેબસાઈટ**
1.GPSC(ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિસન ) વેબસાઈટ - CLICK HERE
2.ગુજરાત એજ્યુકેસન ડીપાર્ટમેન્ટ(શિક્ષણ વિભાગ) વેબસાઈટ - CLICK HERE
3.ESIC ગુજરાત વેબસાઈટ - CLICK HERE
4.GMDC( ગુજરાત ખનીજ વિકાસ નિગમ ) વેબસાઈટ - CLICK HERE
5.GSEB(ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ ) વેબસાઈટ - CLICK HERE
6.RRB(રેલ્વે ભરતી બોર્ડ ) અમદાવાદ વેબસાઈટ - CLICK HERE
7.વિદ્યાસહાયક ભરતી વેબસાઈટ - CLICK HERE
8.પંચાયત ગુજરાત વેબસાઈટ - CLICK HERE
9.સર્વ શિક્ષા અભિયાન (SSA) ગુજરાત વેબસાઈટ - CLICK HERE
10.SPIPA(સ્પીપા ) વેબસાઈટ -CLICK HERE
11.ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB) વેબસાઈટ -CLICK HERE
12.વન બંધુ કલ્યાણ યોજના વેબસાઈટ -CLICK HERE
13. તાલીમ રોજગાર વેબસાઈટ -CLICK HERE
14.મેડીકલ એડ્મીસન કમિટી વેબસાઈટ -CLICK HERE
15 કંડલા પોર્ટ વેબસાઈટ - CLICK HERE
16.ગુજરાત હાઈકોર્ટ ઓનલાઈન એપ્લીકેસન વેબસાઈટ -CLICK HERE
17.ગુજરાત રાજ્ય સરકાર ની વેબસાઈટ -CLICK HERE
18.ગુજરાત સરકાર ની રોજગાર સમાચાર ની વેબસાઈટ -CLICK HERE
IBPS BANK LIST
1.અલાહાબાદ બેંક-CLICK HE
3.બેંક ઓફ બરોડા -CLICK HERE
4.બેંક ઓફ ઇન્ડિયા -CLICK HERE
5.બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર -CLICK HERE
6.કેનેરા બેંક-CLICK HERE
7.સેન્ટ્રલ ઓફ ઇન્ડિયા- CLICK HERE
8.કોરપોરેસન બેંક CLICK HERE
9. દેના બેંક -CLICK HERE
10.ઇન્ડિયન બેંક -CLICK HERE
11.ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક -CLICK HERE
12. ઓરીએન્ટલ બેંક ઓફ કોમર્સ -CLICK HERE
13.પંજાબ એન્ડ સિંધ બેંક -CLICK HERE
14.પંજાબ નેશનલ બેંક -CLICK HERE
15.સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા -CLICK HERE
16.સિન્ડીકેટ બેંક -CLICK HERE
17.યુકો બેંક -CLICK HERE
18.યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા -CLICK HERE
19.યુનાઈટેડ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા -CLICK HERE
20. વિજયા બેંક -CLICK HERE
21.આન્ધ્ર બેંક -CLICK HERE
         ****ગુજરાત ની યુનીવર્સીટી ઓ ના રીઝલ્ટ માટે *****
1.ગુજરાત યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ માટે -click here
2.ભાવનગર યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ માટે - click here
3.ગુજરાત ટેકનીકલ(GTU) યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ માટે-click here
4.સૌરાષ્ટ્ર યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ માટે -click here
5.વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ માટે-click here
6.ગુજરાત યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ માટે મોબાઈલ રજિસ્ટ્રેસન માટે -click here


** ગુજરાત ની યુનીવર્સીટીઓ **

1.ગુજરાત યુનીવર્સીટી-click here
2.ભાવનગર યુનીવર્સીટી-click here
3.સૌરાષ્ટ્ર યુનીવર્સીટી-click here
4.વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનીવર્સીટી-click here

5.આણંદ કૃષિ યુનીવર્સીટી-click here
6.આંબેડકર ઓપન યુનીવર્સીટી-click here
7.ગણપત યુનીવર્સીટી-click here
8.ગુજરાત ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનીવર્સીટી-click here
9.ગુજરાત ટેકનિકલ યુનીવર્સીટી-click here
10.ગુજરાત વિદ્યાપીઠ -click here
11.ઇન્દિરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુનીવર્સીટી ગુજરાત -click here
12.જુનાગઢ કૃષિ યુનીવર્સીટી-click here
13.કચ્છ યુનીવર્સીટી-click here
14.M.S. યુનીવર્સીટી વડોદરા -click here
15.નવસારી કૃષિ યુનીવર્સીટી-click here
16.ઉત્તર ગુજરાત યુનીવર્સીટી પાટણ -click here
17.રક્ષા શક્તિ યુનીવર્સીટી- click here
18.સરદાર પટેલ (S.P .) યુનીવર્સીટી-click here

ગુજરાતની વીજ કંપનીઓ ની વેબસાઈટ 
1.ગુજરાત ઈલેક્ટ્રીસિટી ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેસન (GETCO)-click here
2.દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ (DGVCL )-click here
3.મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ (MGVCL )-click here
4.પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ(PGVCL )-click here
5.ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ(UGVCL )-click here
6.ગુજરાત સ્ટેટ ઈલેક્ટ્રીસિટી કોર્પોરેસન લીમીટેડ(GSECL )-click here
વિડીયો ડાઉનલોડ કરો
http://www.shreegyan.in/
નાણાવિભાગ ગુજરાત સરકાર
માહિતી વિભાગ ગુજરાત સરકાર
ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ
Commissionerate of Higher Education -Education Department - Government of Gujarat

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top