વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

PRERNA PUSHP-78 મહાનતા મહાનકાર્યથી PRERNA PUSHP-78 મહાનતા મહાનકાર્યથી

PRERNA PUSHP-78 મહાનતા મહાનકાર્યથી  https://youtu.be/m5-5ObnTir0

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શુક્રવાર, ઑક્ટોબર 18, 2019

PRERNA PUSHPA 77 સૈનિકોની દિલેરી PRERNA PUSHPA 77 સૈનિકોની દિલેરી

PRERNA PUSHPA 77 સૈનિકોની દિલેરી   https://youtu.be/WFR_IKjQ4qw

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શુક્રવાર, ઑક્ટોબર 18, 2019

PRERNA PUSHAP 76 સ્વનું મૂલ્યાંકન PRERNA PUSHAP 76 સ્વનું મૂલ્યાંકન

PRERNA PUSHPA 76 સ્વનું મૂલ્યાંકન  https://youtu.be/oMR09cuvvNc

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શુક્રવાર, ઑક્ટોબર 18, 2019

PRERNA PUSHAP 75 લાલચ PRERNA PUSHAP 75 લાલચ

PRERNA PUSHPA 75 લાલચ  https://youtu.be/36Iqo2xDIMo

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શુક્રવાર, ઑક્ટોબર 18, 2019

ધોરણ-9-10 નું પરિણામ સરળ અને મફત બનાવો ધોરણ-9-10 નું પરિણામ સરળ અને મફત બનાવો

ધોરણ-9-10 નું પરિણામ બનાવો  નીચે આપેલ ફાઈલ પરથી આભાર -સતનામભાઈ પટેલ  STD-09 RESULT SOFTWER--- CLICK ME TO DOWNLOAD STD-10 RESULT S...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શુક્રવાર, ઑક્ટોબર 18, 2019

પરીક્ષા માટે ઉપયોગી SSC CH-14 PART 1 MATHS પરીક્ષા માટે ઉપયોગી SSC CH-14 PART 1 MATHS

પરીક્ષા માટે ઉપયોગી SSC CH-14 PART 1 MATHS - https://youtu.be/9v7CQZR5Ad0

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
બુધવાર, સપ્ટેમ્બર 18, 2019

પરીક્ષા માટે ઉપયોગી SSC CH-3 PART 1 MATHS પરીક્ષા માટે ઉપયોગી SSC CH-3 PART 1 MATHS

પરીક્ષા માટે ઉપયોગી  SSC CH-3 PART 1 MATHS https://youtu.be/2q2TbkJTgQI

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
બુધવાર, સપ્ટેમ્બર 18, 2019

SSC CH-14 PART 1 MATHS SSC CH-14 PART 1 MATHS

SSC CH-14 PART 1 MATHS  પરીક્ષા માટે ઉપયોગી - https://youtu.be/9v7CQZR5Ad0

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શનિવાર, સપ્ટેમ્બર 14, 2019

PRERNA PUSHAP 74  નિયંત્રિત જીવન PRERNA PUSHAP 74 નિયંત્રિત જીવન

PRERNA PUSHAP 74 નિયંત્રિત જીવન   https://youtu.be/yqLHIMXrC54

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શુક્રવાર, સપ્ટેમ્બર 13, 2019

STD-9 PART-2 CH-6  રેખાઓ અને ખુણાઓ-ભંડેરી જે.બી. STD-9 PART-2 CH-6 રેખાઓ અને ખુણાઓ-ભંડેરી જે.બી.

STD-9 PART-2 CH-6 રેખાઓ અને ખુણાઓ-ભંડેરી જે.બી https://youtu.be/fnQoiFaAp-o.

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
બુધવાર, સપ્ટેમ્બર 11, 2019

STD-9 PART-1 CH-6  રેખાઓ અને ખુણાઓ-ભંડેરી જે.બી. STD-9 PART-1 CH-6 રેખાઓ અને ખુણાઓ-ભંડેરી જે.બી.

STD-9 PART-1 CH-6 રેખાઓ અને ખુણાઓ-ભંડેરી જે.બી.   https://youtu.be/CAm15HFZRPQ

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
મંગળવાર, સપ્ટેમ્બર 10, 2019

નેશનલ રૂરલ આઈ.ટી.કવીઝ  બરવાળા માધ્યમિક શાળાના બાળકો સતત પાંચમી વખત રાજ્ય કક્ષાએ સિલેક્ટ થયા નેશનલ રૂરલ આઈ.ટી.કવીઝ બરવાળા માધ્યમિક શાળાના બાળકો સતત પાંચમી વખત રાજ્ય કક્ષાએ સિલેક્ટ થયા

"નેશનલ રૂરલ આઈ.ટી. કવીઝ ૨૦૧૯" માં NEWS LINK-DD -BHARTI-  CLICK ME ટીવી.ન્યૂઝ તારીખ 10 / 5 / 19 સરકારી બરવાળા માધ્ય...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
સોમવાર, સપ્ટેમ્બર 09, 2019

ધોરણ -૧૦ ગણિત પાર્ટ-7 પ્રકરણ-15 સમભાવનાં ધોરણ -૧૦ ગણિત પાર્ટ-7 પ્રકરણ-15 સમભાવનાં

ધોરણ -૧૦ ગણિત પાર્ટ-7 પ્રકરણ-15 સમભાવનાં  https://youtu.be/UAApec1kxME

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શુક્રવાર, ઑગસ્ટ 02, 2019

ધોરણ -૧૦ ગણિત પાર્ટ-6 પ્રકરણ-15 સમભાવનાં ધોરણ -૧૦ ગણિત પાર્ટ-6 પ્રકરણ-15 સમભાવનાં

ધોરણ -૧૦ ગણિત પાર્ટ-6 પ્રકરણ-15 સમભાવનાં  https://youtu.be/HTU7WJieQgw

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શુક્રવાર, ઑગસ્ટ 02, 2019

ધોરણ -૧૦ ગણિત પાર્ટ-5 પ્રકરણ-15 સમભાવનાં ધોરણ -૧૦ ગણિત પાર્ટ-5 પ્રકરણ-15 સમભાવનાં

ધોરણ -૧૦ ગણિત પાર્ટ-5 પ્રકરણ-15 સમભાવનાં  https://youtu.be/cDSOmq5vmng

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શુક્રવાર, ઑગસ્ટ 02, 2019

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top