વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

રમત 8-સરવાળાનો જવાબ પહેલેથીજ કહેવો Tell the answer in advance રમત 8-સરવાળાનો જવાબ પહેલેથીજ કહેવો Tell the answer in advance

રમત 8-સરવાળા નો જવાબ પહેલેથીજ કહેવો  Tell the answer in advance  https://youtu.be/m2KFCe01uMU  play list link-all video-- https://www.youtub...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શનિવાર, એપ્રિલ 04, 2020

રમત -7 - 8 અંકો નો ચમત્કાર The miracle of 8 digits રમત -7 - 8 અંકો નો ચમત્કાર The miracle of 8 digits

રમત 7 -8 અંકો નો ચમત્કાર   https://youtu.be/BD4qpQrSLGY   play list link-all video-- https://www.youtube.com/playlist?list=PLyeDqv0HTMO1nGnJ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શનિવાર, એપ્રિલ 04, 2020

રમત 6 કાર્ડ માથી ધારેલી રકમ કહેવી રમત 6 કાર્ડ માથી ધારેલી રકમ કહેવી

રમત 6 કાર્ડ માથી ધારેલી રકમ કહેવી  https://youtu.be/vbSzgkayKvs  play list link-all video-- https://www.youtube.com/playlist?list=PLyeDqv0HT...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
ગુરુવાર, એપ્રિલ 02, 2020

રમત-5 જન્મ તારીખ પરથી વાર કહેવો રમત-5 જન્મ તારીખ પરથી વાર કહેવો

રમત-5 જન્મ તારીખ પરથી વાર કહેવો  https://youtu.be/TTh5gk8EabY   play list link-all video-- https://www.youtube.com/playlist?list=PLyeDqv0HTM...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
ગુરુવાર, એપ્રિલ 02, 2020

રમત 3 તમારા ખિસ્સામાં કેટલા રૂપિયા છે  3 રમત 3 તમારા ખિસ્સામાં કેટલા રૂપિયા છે 3

રમત 3 તમારા ખિસ્સામાં કેટલા રૂપિયા છે  https://youtu.be/pdH-Ktb4Y4w  play list link-all video-- https://www.youtube.com/playlist?list=PLyeDq...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
બુધવાર, એપ્રિલ 01, 2020

રમત 2 પહેલા સો બોલેએ જીતે રમત 2 પહેલા સો બોલેએ જીતે

રમત 2 પહેલા સો બોલેએ જીતે  https://youtu.be/1IhGePzO4_k  play list link-all video-- https://www.youtube.com/playlist?list=PLyeDqv0HTMO1nGnJ3...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
મંગળવાર, માર્ચ 31, 2020

STD-9 AND 10 NEW COURSE ALL INFO STD-9 AND 10 NEW COURSE ALL INFO

 કોઈપણ મિત્રો પોતાના બ્લોગ માં આ મૂકવા માગતા હોય તો લિન્ક મૂકે ધોરણ-9 અને 10 11 અને 12 ની તમામ માહિતી પ્રિલિમિનરી અને પ્રથમ  તેમજ બીજી પ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
મંગળવાર, માર્ચ 31, 2020

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top