વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

ધોરણ-10  ગણિત IMP -2020 ધોરણ-10 ગણિત IMP -2020

ધોરણ-10  ગણિત IMP-2020 CLICK ME  DOWNLOAD

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
બુધવાર, જાન્યુઆરી 08, 2020

ધોરણ 10 અને 12 ના બોર્ડ દ્વારા રજુ કરેલા IMP પેપરો ધોરણ 10 અને 12 ના બોર્ડ દ્વારા રજુ કરેલા IMP પેપરો

ધોરણ 10 અને 12 ના બોર્ડ દ્વારા રજુ કરેલા પેપરો આજ લીંક પર આપવામાં આવશે  માટે આલીંક જોતા રેજો સાચવીને રાખજો આ લીંક ધોરણ-10 ગણિત I...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શુક્રવાર, જાન્યુઆરી 03, 2020

STD-12 રસાયણવિજ્ઞાન BORD EXAM 2020  IMP PAPER STD-12 રસાયણવિજ્ઞાન BORD EXAM 2020 IMP PAPER

ધોરણ-10 ગણિતનું IMP માધ્યમિક શિક્ષણ અને પરીક્ષણ માંઆપેલ બોર્ડ દ્વારા રજુ કરેલ પેપર CLICK ME  DOWNLOAD

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શુક્રવાર, જાન્યુઆરી 03, 2020

STD-12 જીવવિજ્ઞાન BORD EXAM 2020 IMP PAPER STD-12 જીવવિજ્ઞાન BORD EXAM 2020 IMP PAPER

STD-12 જીવવિજ્ઞાનનું IMP માધ્યમિક શિક્ષણ અને પરીક્ષણ માંઆપેલ બોર્ડ દ્વારા રજુ કરેલ પેપર CLICK ME  DOWNLOAD

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શુક્રવાર, જાન્યુઆરી 03, 2020

SSC MATHS BORD EXAM IMP PAPER SSC MATHS BORD EXAM IMP PAPER

ધોરણ-10 ગણિતનું IMP માધ્યમિક શિક્ષણ અને પરીક્ષણ માંઆપેલ બોર્ડ દ્વારા રજુ કરેલ પેપર CLICK ME  DOWNLOAD

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શુક્રવાર, જાન્યુઆરી 03, 2020

ICT NATIONAL AWARD DEN TV NEWS  23/12/19 ICT NATIONAL AWARD DEN TV NEWS 23/12/19

https://youtu.be/C5472zZiKiM ICT NATIONAL AWARD DEN TV NEWS 23/12/19

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
સોમવાર, ડિસેમ્બર 30, 2019

ICT AWARD 2017 ICT AWARD 2017
આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
બુધવાર, ડિસેમ્બર 25, 2019

તમામ ધોરણના પેપરો અને બ્લુ પ્રિન્ટ અને પપેર તમામ ધોરણના પેપરો અને બ્લુ પ્રિન્ટ અને પપેર

તમામ ધોરણના પેપરો અને બ્લુ પ્રિન્ટ STD 3 TO 8 PAPER BLUEPRINT 9 અને ધોરણ 11સાયન્સના નવા અભ્યાસક્રમ માસવાર માળખું SSC maths new blue prin...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શનિવાર, નવેમ્બર 30, 2019

તમામ કર્મચારીઓ માટે રાજાના નિયમો તમામ કર્મચારીઓ માટે રાજાના નિયમો

 તમામ કર્મચારીઓ માટે રાજાના નિયમો CLICK ME

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
રવિવાર, નવેમ્બર 24, 2019

STD-12 વાણીજ્ય Paper 2019 STD-12 વાણીજ્ય Paper 2019

STD-12 વાણીજ્ય Paper 2019 Click Here to Download Paper FOR More Paper Click Below Link STD-12 All Subject Paper

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
મંગળવાર, નવેમ્બર 19, 2019

STD-12 ભૂગોળ Paper 2019 STD-12 ભૂગોળ Paper 2019

STD-12 ભૂગોળ Paper 2019 Click Here to Download Paper FOR More Paper Click Below Link STD-12 All Subject Paper

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
મંગળવાર, નવેમ્બર 19, 2019

STD-12 નામું Paper 2019 STD-12 નામું Paper 2019

STD-12 નામું Paper 2019 Click Here to Download Paper FOR More Paper Click Below Link STD-12 All Subject Paper

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
મંગળવાર, નવેમ્બર 19, 2019

STD-12 અર્થશાસ્ત્ર Paper 2019 STD-12 અર્થશાસ્ત્ર Paper 2019

STD-12 અર્થશાસ્ત્ર Paper 2019 Click Here to Download Paper FOR More Paper Click Below Link STD-12 All Subject Paper ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
મંગળવાર, નવેમ્બર 19, 2019

STD-12 એસ.પી. Paper 2019 STD-12 એસ.પી. Paper 2019

STD-12 એસ.પી. Paper 2019 Click Here to Download Paper FOR More Paper Click Below Link STD-12 All Subject Paper

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
મંગળવાર, નવેમ્બર 19, 2019

STD-12 તર્કશાસ્ત્ર Paper 2019 STD-12 તર્કશાસ્ત્ર Paper 2019

STD-12 તર્કશાસ્ત્ર Paper 2019 Click Here to Download Paper FOR More Paper Click Below Link STD-12 All Subject Paper ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
મંગળવાર, નવેમ્બર 19, 2019

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top