વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10 STD-01 TO4 4 CLICK ME ધોરણ - 2 અને 3 માટે રમત બંન્ને માધ્યમ માટે STD-06 હવે પછી મુકાશે જોતાં ર...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
સોમવાર, જૂન 29, 2020

STD-8 MATHS CH-2 GAME-2 ખરા ખોટા STD-8 MATHS CH-2 GAME-2 ખરા ખોટા

STD-8 MATHS CH-2 GAME-2 ખરા ખોટા

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શનિવાર, જૂન 27, 2020

STD-8 MATHS CH-2 જોડકા જોડો STD-8 MATHS CH-2 જોડકા જોડો

GAME-1 STD-8 MATHS CH-2 જોડકા જોડો

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શનિવાર, જૂન 27, 2020

NEWS -TIMES OF INDIA 25-6-22 NEWS -TIMES OF INDIA 25-6-22

નિરપેક્ષ કામથી શ્રેષ્ઠ ગૌરવ ની લાગણી ભારત ના સૌથી પ્રખ્યાત ન્યૂઝ પેપર Times of India   પર  લેવાઈ નોધ આજના ન્યૂઝ પેપરમાં  Getting the maths r...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શુક્રવાર, જૂન 26, 2020

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10 MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10 STD-01 TO4 4 CLICK ME ધોરણ - 2 અને 3 માટે રમત બંન્ને માધ્યમ માટે STD-06 હવે પછી મુકાશે જોતાં ર...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શુક્રવાર, જૂન 26, 2020

STD-7 MATHS CH-1 QUIZ-1 AND-2 જોડકા જોડો STD-7 MATHS CH-1 QUIZ-1 AND-2 જોડકા જોડો

STD-7 MATHS CH-1 QUIZ-1 QUIZ રમનાર દરેક નું પરિણામ હું જોઈ શકું  માટે પોતાનું નામ લખી ને નિરાતે ભરવી  ફ્રી સમય માં નીચે ની બીજી રમત પણ રમજો ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શુક્રવાર, જૂન 26, 2020

ધોરણ - 2 અને 3 માટે રમત  બંન્ને માધ્યમ માટે ધોરણ - 2 અને 3 માટે રમત બંન્ને માધ્યમ માટે
આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શુક્રવાર, જૂન 26, 2020

STD-10 SCIENCE LESSON -2 QUIZ GAME STD-10 SCIENCE LESSON -2 QUIZ GAME

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
ગુરુવાર, જૂન 25, 2020

ONLINE LIVE MATHS CLASS TIME TABALE ONLINE LIVE MATHS CLASS TIME TABALE

ONLINE LIVE MATHS CLASS TIME TABALE CH-15 SAMBHAVNA IMP PAPER CLICK DOWNLOAD PDF CH-2 SSC-PAPER UNIT TEST PAPER-1  CLICK ME   SAMAJIK STD-9 ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
મંગળવાર, જૂન 23, 2020

રાષ્ટ્પતિ એવોર્ડ માટે online અરજી શરૂ રાષ્ટ્પતિ એવોર્ડ માટે online અરજી શરૂ

રાષ્ટ્પતિ એવોર્ડ માટે online  શરૂ નીચે આપેલ ફોટો આપ જોઈ ને લીંક પર online અરજી કરી શકો  આ અરજી online કરવાની છે ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
બુધવાર, જૂન 17, 2020

ધોરણ 10 વિજ્ઞાન LIVE* ધોરણ 10 વિજ્ઞાન LIVE*

🔖 * આજે સાંજે ધોરણ 10 વિજ્ઞાન LIVE * 🔖તારીખ 17/6/20 🔖 TIME 05:00 PM 🔖 LINK CLICK :- https://youtu.be/qH_mZWOC_MQ 🔖 * ધોરણ 6 ગણિત ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
બુધવાર, જૂન 17, 2020

CH-2 SSC-PAPER UNIT TEST PAPER-1 CH-2 SSC-PAPER UNIT TEST PAPER-1

CH-2 SSC-PAPER UNIT TEST PAPER-1 CLICK TO DOWNLOAD

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શુક્રવાર, જૂન 12, 2020

શું આપનું બાળક 10 માં અભ્યાસ કરે  છે ?તો જરૂર બતાવો આ લાઈવ  ઇન્ટરવ્યૂ શું આપનું બાળક 10 માં અભ્યાસ કરે છે ?તો જરૂર બતાવો આ લાઈવ ઇન્ટરવ્યૂ

શું આપનું બાળક 10 માં અભ્યાસ કરે  છે ? તો જરૂર બતાવો આ લાઈવ  ઇન્ટરવ્યૂ  💢 Live તારીખ 11 /6/20 સાંજે 5 થી  💢 લાઈવ તેજસ્વી બાળક સાથે  ઇન્ટરવ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
ગુરુવાર, જૂન 11, 2020

SSC RESULT 2020 SSC RESULT 2020

ધોરણ-10-પરિણામ-200 STD-10  RESULT 2020 રીઝલ્ટ નંબરપરથી જાણો CLICK ME

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
મંગળવાર, જૂન 09, 2020

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top