INCOME TAX CALCULATOR 2018-19 INCOME TAX CALCULATOR 2018-19

ચાલુ નાણાકીય વર્ષ માટે  ઇન્કમટેક્ષની ગણતરી માટે નો પ્રોગ્રામ CALCULATOR INCOME TAX - 2018-19  SATNAM BHAI PATEL-EDUSAFAR  DOWNLO...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શનિવાર, ડિસેમ્બર 15, 2018

ધોરણ-12 imp પેપર-1 અને 2 અર્થશાસ્ત્ર ધોરણ-12 imp પેપર-1 અને 2 અર્થશાસ્ત્ર

ધોરણ-12 imp પેપર-1 અને 2 અર્થશાસ્ત્ર  આ પેપર ડૉક્ટરજોટવા સાહેબે તૈયારકરેલા છે  આગડ ના વર્ષો માં પણ જોટવા સાહેબ દ્વારા પેપર મૂકેલા જે...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શુક્રવાર, ડિસેમ્બર 14, 2018

ધોરણ-12-અર્થશાસ્ત્ર IMP પેપર- 2 ધોરણ-12-અર્થશાસ્ત્ર IMP પેપર- 2

ધોરણ-12 imp પેપર- 2 અર્થશાસ્ત્ર  આ પેપર ડૉક્ટરજોટવા સાહેબે તૈયારકરેલા છે  આગડ ના વર્ષો માં પણ જોટવા સાહેબ દ્વારા પેપર મૂકેલા જેમથી 7...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શુક્રવાર, ડિસેમ્બર 14, 2018

ધોરણ-12-અર્થશાસ્ત્ર IMP પેપર-1 ધોરણ-12-અર્થશાસ્ત્ર IMP પેપર-1

ધોરણ-12 imp પેપર-1  અર્થશાસ્ત્ર  આ પેપર ડૉક્ટરજોટવા સાહેબે તૈયારકરેલા છે  આગડ ના વર્ષો માં પણ જોટવા સાહેબ દ્વારા પેપર મૂકેલા જેમથી 7...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શુક્રવાર, ડિસેમ્બર 14, 2018

NMMS Online Test NMMS Online Test

NMMS Online Test Click Here for Test NMMS Online Test Click Here for Test

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
બુધવાર, ડિસેમ્બર 12, 2018

PRERNA PUSHPO-34 કાર્યને સમર્પિત-વિશ્વેશ્વરૈયા-BY BALDEVPARI PRERNA PUSHPO-34 કાર્યને સમર્પિત-વિશ્વેશ્વરૈયા-BY BALDEVPARI

PRERNA PUSHPO-34 કાર્યને સમર્પિત-વિશ્વેશ્વરૈયા https://youtu.be/4oPwtpKnLUw  

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
સોમવાર, ડિસેમ્બર 10, 2018

SSC-HSC BORD EXAM TIME TABLE 2019 SSC-HSC BORD EXAM TIME TABLE 2019

SSC-HSC BORD EXAM TIME TABLE 2019 CLICK HERE TO DOWNLOAD

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
ગુરુવાર, ડિસેમ્બર 06, 2018

SSC SCIENCE MOST IMP ( ધોરણ-10 વિજ્ઞાન માટે ખૂબ અગત્યના પ્રશ્નો ) SSC SCIENCE MOST IMP ( ધોરણ-10 વિજ્ઞાન માટે ખૂબ અગત્યના પ્રશ્નો )

  SSC SCIENCE MOST IMP    ( ધોરણ-10 વિજ્ઞાન માટે ખૂબ અગત્યના પ્રશ્નો ) નીચેની લિન્ક ક્લિક કરો અને પીડીએફ ફ્રી માં ડાઉનલોડ કરો  C...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
સોમવાર, ડિસેમ્બર 03, 2018

SSC MATHS MOST IMP ( ધોરણ-10 ગણિત માટે ખૂબ અગત્યના પ્રશ્નો ) SSC MATHS MOST IMP ( ધોરણ-10 ગણિત માટે ખૂબ અગત્યના પ્રશ્નો )

SSC MATHS MOST IMP  ( ધોરણ-10 ગણિત માટે ખૂબ અગત્યના પ્રશ્નો ) નીચેની લિન્ક ક્લિક કરો અને પીડીએફ ફ્રી માં ડાઉનલોડ કરો  આવતીકાલે ...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
રવિવાર, ડિસેમ્બર 02, 2018

Meet Mr Baldevpari, Honored by PM Narendra Modi | News18 Gujarati Meet Mr Baldevpari, Honored by PM Narendra Modi | News18 Gujarati
આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શનિવાર, ડિસેમ્બર 01, 2018

ધોરણ-9 અને 11 તમામ વિષયોના પેપરો અને બ્લૂપ્રિન્ટ દ્વિતીય સત્ર STD-11 & 9 BLUE PRINT & PAPER ધોરણ-9 અને 11 તમામ વિષયોના પેપરો અને બ્લૂપ્રિન્ટ દ્વિતીય સત્ર STD-11 & 9 BLUE PRINT & PAPER

ધોરણ-9 અને 11 તમામ દ્વિતીય સત્રના તમામ વિષયોના પેપરો અને બ્લૂપ્રિન્ટ ગુજરાત માધ્યમિક વિભાગ દ્વારા બહાર પડેલ પીડીએફ અહી અલગ કરીને આપેલી છે...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
શુક્રવાર, નવેમ્બર 30, 2018

STD-9 સુધારેલ ગુણાંકન પધ્ધતિ STD-9 સુધારેલ ગુણાંકન પધ્ધતિ

સુધારેલ ગુણાંકન પધ્ધતિ ધોરણ 9 CLICK TO DOWNLOAD PDF ધોરણ ૧૦,૧૧,૧૨ સાયન્સ,કોમર્સ,આર્ટસ નાં વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી એવી Free Mobile A...

આગળ વધુ વાંચવા માંટે CLICK ME
ગુરુવાર, નવેમ્બર 29, 2018

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top