વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10 STD-01 TO4 4 CLICK ME ધોરણ - 2 અને 3 માટે રમત બંન્ને માધ્યમ માટે STD-06 હવે પછી મુકાશે જોતાં ર...

State-wise List of fake Universities as on September, 2016
અગત્યની વેબસાઈટની યાદી

 1. PURAN GONDALIYA
 2. HITESHPATEL MARUGUJRAT
 3. ખેડૂતો માટે જમીન ની માહિતી ૭ -૧૨ ની નકલ
 4. તમારા રેશન કાર્ડની વિગત
 5. C C C EXAM
 6. મતદાર યાદીની માહિતી મેળવવાની સાઇટ
 7. ગણીત ના કોયડાઓ-૩
 8. ગણીત ના કોયડાઓ-૨
 9. ગણીત ના કોયડાઓ
 10. AMDAVAD CIVIL HOSPITAL
 11. ‘સાયબરસફર’ મેગેઝિન
 12. પાઠયપુસ્તકો ધો 6 થી 12
 13. SSC MATSH TEX BOOK
 14. મફતમાં સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરો રોજનવો લાઈસન્સ વર્જન
 15. મોબાઇલ કિંમત જાણો
 16. GUJRATI VIEDYO
 17. મનનાં સવાલ JAVAB
 18. એસ .ટી .TIME TABLE
 19. શિક્ષણ જગત blog nayankmar parmar
 20. ક્વીઝ ramo
 21. આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ
 22. ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
 23. રોજગાર કચેરી માં નામ નોધણી
 24. v -tv -ગુજરાતી
 25. ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તસક બોર્ડ
 26. જીવનશૈલી ક્લિનિક
 27. ON LINE PHOTO EDITING
 28. ssc staf selection commission
 29. ધોરણ-૧૦ ગણિત પ્રશ્નોતરી => MCQ
 30. ધો:૧૦ વિ.ટેક. પ્ર:૧૧-કાર્બનિક સંયોજનો Quiz
 31. ધોરણ-૧૦ ગણિત પ્રશ્નોતરી => MCQ
 32. મને ક્લિકકરો અને જોવ જાદુ
 33. ALL INDIA RESULT
 34. BMI
 35. CALCULTAOR ANY
 36. DEATH CLOCK
 37. fonts ડાઉનલોડ કરવા માટેની વેબસાઇટ
 38. Free Job Alert Website
 39. GPSC
 40. MATHS PUZZLE
 41. PAN CARD NO
 42. OJAS ONLINE JOB APPLICATION SYSTEM
 43. PIN CODE SEARCH
 44. QUIZ MAKER( ક્વિઝ બનાવવા માટે )
 45. ROJGAR SAMASAR
 46. TEACHER ONLY
 47. TEST CRIYETER
 48. The Elementals
 49. TYPING KARTA SIKHO
 50. UPSC
 51. viranihighschool વેબસાઈટ
 52. www.SHIXAN.IN
 53. અરવિંદ ગુપ્તા ની વેબસાઇટ
 54. ઓનલાઈન જનરલ નોલેજ
 55. ક્મપ્યૂટર શિખવતી હિન્‍દી વિડીયો સાઇટ
 56. ક્લીલ કરો અને બગીચામાં ફૂલો વાવો
 57. ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની વેબસાઇટ
 58. ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ
 59. ગુજરાત સરકાર શિક્ષણ વિભાગ
 60. ગુજરાતી વિડીયો
 61. ગુજરાતીમાં લખો
 62. જી.સી.ઈ.આર.ટી.ગાંધીનગર
 63. તમારા ગામ કે શહેર ના પોલીસ સ્ટેશન ની સંપૂર્ણ માહિતી.
 64. નેટ નોલેજ
 65. ભગવદગીતા સાર
 66. ભગવદગોમંડલ
 67. માહિતી સભર લીંક studyingon
 68. લાંચરૂશ્વત વિરોધી
 69. લાયસન્સ મેળવાવ આપવી પડતી કમ્પ્યુટરપરીક્ષાનું ડેમોસ્ટ્રેશન
 70. વિજ્ઞાનના સાચા ‘વિદ્યાર્થી' હો તો...
 71. વિદ્યાસહાયક ભરતીની વેબસાઇટ
 72. શિક્ષણ અને જાહેરાતોને લગતી માહિતીની વેબસાઇટ
 73. શિક્ષણ/નોકરી/ વિવિધ પરીક્ષાઓને લગતી વેબસાઇmarugujટ
 74. સરકારી નોકરી ગુજરાતી રોજગાર સમાચાર
 75. સરકારી ભરતી
 76. મુખ્ય શિક્ષક સંઘ
 77. સરકારી ભરતી --1
 78. TRACK SPEED POST ITEM
 79. ઇનોવેશન
 80. શિક્ષણ વિભાગ
 81. સર્વશિક્ષા અભિયાન
 82. શિક્ષણ સહાયક ભરતી
 83. વિદ્યાસહાયક ભરતી
 84. સતત શિક્ષણ
 85. પ્રા.શિ.નિયામક
 86. રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
 87. ટેકનિકલ શિક્ષણ
 88. D.El.Ed.(PTC)
 89. G.I.E.T.
 90. ઉચ્ચ શિ.કમિશનર
 91. ગુજરાત ગૌણ સેવા
 92. સમાજસુરક્ષા ખાતુ
 93. ગુજરાત ગ્રામ વિકાસ
 94. સુપ્રિમ કોર્ટ કેસ
 95. ગુણોત્સવ
 96. ડિક્ષનરી-Eng-ગુજ.
 97. મતદાર યાદી
 98. B.L.O.ની યાદી
 99. મધ્યાહન ભોજન
 100. ઓનલાઇન ટેસ્ટ
 101. સ્ટેટ બેકની શાખાઓ
 102. માહિતી અધિકાર
 103. આધાર ડાયસ
 104. ફોન્ટ ડાઉનલોડ
 105. ઓજસ
 106. રેલવે વિભાગ
 107. સ્કોપ
 108. DROP MENU BANAVO
 109. FONT RUPANTRAN
 110. ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
 111. બેનર બનાવવા માટે
 112. Pramukh Gujarati Font Converter
 113. STD 1 TO 12 TEXT BOOK
 114. कोनसी Universities FAKE है वो जाने
 115. માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણના અગત્યના ઠરાવો
 116. મધ્યાહ્ન ભોજન યોજનાના અગત્યના ઠરાવો
 117. રાજય પરીક્ષા બોર્ડ
 118. ગાંધીનગર GCVTની વેબસાઇટ
 119. જનરલ નૉલેજ GUJARAT QUIZ
 120. બાળજગત
 121. ગુજરાતી ડીક્ષનરી
 122. બાલગીત
 123. શાળાએ ન જતાં બાળકોની માહિતી આપો
 124. ભગવદ્ગોમંડલ
 125. જી.પી.એસ.સી.
 126. યુ.પી.એસ.સી.
 127. વિદ્યાસહાયક ભરતીની વેબસાઇટ
 128. ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની વેબસાઇટ
 129. વાંચવા જેવી ગુજરાતી કવિતા અને ગઝલની વેબસાઇટ
 130. શિક્ષણ અને જાહેરાતોને લગતી માહિતીની વેબસાઇટ
 131. બાળ-ફૂલવાડી
 132. અક્ષરનાદ
 133. માતૃત્વ અને શિશુસંભાળની માહિતીનો બ્લોગ
 134. શિક્ષણ નોકરી અને વિવિધ પરીક્ષાઓને લગતી માહિતી અંગે
 135. ગુજરાતી વિકિપીડિયા.
 136. એસ.એસ.એ. ગાંધીનગર
 137. નાણા મંત્રાલય ગાંધીનગર
 138. ભગવદ્ગોમંડલ
 139. સફારી
 140. ગુજરાતી વિકિપીડિયા
 141. અંગ્રેજી -ગુજરાતી ડીક્ષનરી
 142. એસ.એસ.એ. ગાંધીનગર
 143. ભગવદ્ગોમંડલ
 144. જી.સી.ઈ.આર.ટી.ગાંધીનગર
 145. નાણા મંત્રાલય ગાંધીનગર
 146. પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રી ગાંધીનગર
 147. ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
 148. જનરલ ડિપાટઁમેન્ટ
 149. મારુ વતન.....
 150. કોઇ પણ ભાષાની સાઇટ ગુજરાતીમાં જુઓ....
 151. પ્રાથમિક શિક્ષણના અગત્‍યના અદ્યતન ઠરાવો
 152. પ્રાથમિક શિક્ષણના અગત્યના ઠરાવો
 153. Government Website Services
 154. મહત્વની વેબસાઇટ(130 WEBSITE URL) CLICK ME
ભારત ની જુદી જુદી સેનાઓ ની ભરતી ની વેબસાઈટ 
 1. 1.બોર્ડર સિક્યોરીટી ફોર્સ (BSF ) -click here
 2. 2.ઇન્ડિયન એરફોર્સ -A .click here B .click here
 3. 3.ઇન્ડિયન આર્મી -click here
 4. 4.ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ -click here
 5. 5.ઇન્ડો -તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ (ITBP )-click here
 6. 6.નેવી ની ભરતી ની વેબસાઈટ -click here
 7. ગુજરાત હાઇ કોટ ની વેબ સાઇટ 
 8. » Disposed & Pending Case Status 
 9. » Brief Case Detail 
 10. » High Court Of Gujarat 
 11. » CMSO-Central Medical Stores 
 12. » Gujarat High Court Case Status 
 13. » Finance Department 
 14. » Districts of Gujarat 
 15. » Socio Economic Survey 2002 
 16. » Commissionerate of Trans port 
 17. » Online Job Application Portal RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top