ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

અજ્ઞાત કહ્યું... જુલાઈ 23, 2013

બાપુ, લગે રહો. આપનુ કાર્ય પ્રશંશનીય છે....

baldev pari કહ્યું... જુલાઈ 25, 2013

THANKS APP APNU NAM TO LAKHO BHAI

ડૉ.કિશોરભાઈ એમ.પટેલ્ કહ્યું... જુલાઈ 25, 2013

આપ શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે ખુબ જ સુંદર કામ કરી રહ્યા છો,

આપની શાળા, બાળકો અને શિક્ષણ સમાજ આપ માટે

ગૌરવની લાગણી અનુભવે છે.

બસ, આમ જ શિક્ષણ સમાજની સેવા કરતા રહો સાહેબ

આપને કોટિ કોટિ વંદન

લિ.

કિશોરભાઈ પટેલ

અજ્ઞાત કહ્યું... જુલાઈ 25, 2013

vah bapu vah
appni mahenat khubaj sari se ho

અજ્ઞાત કહ્યું... જુલાઈ 25, 2013

sir aa bapu khubaj mahenatu se
24 our teacher che
te tution pan karta nathi ho

 
Top