3
ઓનલાઇન બદલી માટે ખાસ સૂચના
જિલ્લા વાઈઝ ખાલી જગ્યાનું લિસ્ટ જુઓ

Important Instructions for Online Badli 2015-16Demo Mateno Time 20-04-2015 Na Roj Purn Thayel Chhe. New Jaherat Aave Te Pachhi J Website No Use Karvo.


Online Application: Click Here
For Empty Seat: Click Here
  1. 📌Online badli detail from bisag
  2. 📌online badli mate 2 Round these.
  3. 📌10 may pachhi badli jaherat aavwani Shakyta
  4. 📌School choice ma game tetli school choice kari shaksho.
  5. 📌Form bharva mate 5 Divas no time malshe
  6. 📌1 li vakhate form bharvanu chuki javay to bija round           ma new  form bhari sakashe...

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

અજ્ઞાત કહ્યું... મે 04, 2015

Sirji jill ni link O khulti nathi

TUSHAR DARJI કહ્યું... મે 06, 2015

Online arji kyarthi sharu thase??

BHARAT CHAVDA કહ્યું... ડિસેમ્બર 10, 2016

ડિસેમ્બર માં કરવામાં આવતી જિલ્લાફેર અરજીનું ફોર્મ અપ્લોડ કરવા વિનંતી અને તેની પુર્તી માહિતી આપસો એવી આપ સાહેબશ્રી ને મારી નમ્ર વિનંતી.

 
Top