ICT WORKSHOP LIVE ON YOUTUBE --THASARA 

 LIVE==>VIDEO
 CLICK ME HERE--GO ON YOUTUBE
 LIKE, SUBSCRIBE AND SHARE 

આપનો અભિપ્રાય નીચે આપેલી લિન્ક પરથી અને WEBSITE પર  જઈને પણ આપી શકો છો 


અથવા
આપેલ ફોટા પર ક્લિક કરો 
FEEDBACK (આપનો અભિપ્રાય લખો )


 
Top