મિત્રો આ લિન્ક માત્ર એનરોઈડ મઆજ નહીં પણ તમારા કમ્પ્યુટર માં mપણ રમી શકાય છે  મે આ રમી ને ટ્રાય કરેલ છે  અને મોબાઈલ માં પણ રમી શકાય છે 
જ્જુ IT engineer ની ગુજરાતી વિધાર્થીઓ ને ટેકનોલોજી ની અનોખી ભેટ.

*******free*******free*************free 
fastmcq એ ઓનલાઈન(Web અને Android) પ્લેટફોર્મ છે ગુજરાત બોર્ડ ના ધોરણ 10 અને 11,12 (Science) ના વિધાર્થીઓ ને MCQ ની તૈયારી માટે ખુબજ ઉપયોગી.. . 

ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ની લિન્ક પર ક્લિક કરોclick meગુજરાત બોર્ડ ના ધોરણ 10 અને 11,12 (Science) ના વિધાર્થીઓ ને સ્કૂલ, બોર્ડ અને JEE , AIEEE, PMT માં સફળતા મેળવવા માં ખુબજ ઉપયોગી Android application.

Fast MCQ 

આ application વિનામૂલ્યે ડાઉનલોડ કરો Google Play Store પરથી. ..

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top