શિક્ષકો ની બદલી માટે ની વેબસાઈટ ની લીંક મુકવા માં આવી છે 
જેમાં શિક્ષક મિત્રો પોતાની બદલી કરવા માટે ની માહિતી જોય શકે છે એમ આ વેબ સાઇડ બનાવનાર મારા મિત્ર શ્રી નીકુંજ ભાઈ નું કહેવાનું છે આપ પણ આમાં પોતાની ની માહિતી ત્યાં મૂકી ને જોય શકો છો .

                                CLIK THIS LINK
                                       
                                શિક્ષકજ્યોત 

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top