મિત્રો અહી આપેલી પ્રાર્થના

મને ખુંબજ ગમે  તે મારા અવાજ માં ગાયેલી અહી મુકું છું હું કોઈ કલાકાર નથી પણ નાનકડો  પ્રયત્ન કરેલ છે . ગમે તો જરૂર કોમેન્ટ કરજો
હે શારદે ર્મા, હે શારદે ર્મા
અજ્ઞાનતા સે હમે ટાળ હે ર્મા

તું સ્વર કી દેવી હૈ સંગીત તુજસે
હર શબ્દ તેરા હૈ, હર ગીત તુજસે
હમ હૈ અકેલે હમ હૈ અધુરે
તેરી ચરણમે હમેં પ્યાર હે ર્મા
હે શારદે મા –(2) અજ્ઞાનતા સે …

મુનિયોને સમજી હૈ,ગુણિયોને જાની
વેદો કી  ભાષા, પુરાનોં કી વાણી
હમ ભી તો સમજે, હમ ભી તો જાને
વિદ્યા કા હમકો અધિકાર દે ર્મા
હે શારદે મા –(2) અજ્ઞાનતા સે ..

તું શ્વેતવર્ણી કમલ પે બિરાજે
હાથો મેં વીણા મુકુટ સર પે સાજે
મન સે હમારે મિટાદે અંધેરા
હમ કો ઉજાલો કા સંસાર દે  મા
હે શારદે મા –(2) અજ્ઞાનતા સે ..

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top