વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...મિત્રો અહીં ધોરણ -૧૦ ના  વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિષયનાં 
પાઠની ક્વીઝ PPT ૫ 

 મુકતા આજે મારા જન્મ દિવસે(૧૫/૬) આનંદ અનુભવું છુ  


આપ ને જો ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય તો કોમેન્ટ કરજો અમારા કામ કરવાના ઉત્સાહ માં વધારો થશે
તો મુલાકાત લેતારેજો ------------    આભાર સહ બલદેવપરી   

ધોરણ-૧૦ વિજ્ઞાન CH-5
DOWUNLOAD CLIK HERE
SCIENCE_STD-10-_LESSON-5

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top