મિત્રો આપ FACEBOOK માં બધા GROUP  માં તમારી પોસ્ટ એક સાથે પોસ્ટ કરી શકતા નથી આ સમસ્યા નું સોલ્યુશન ( ઉકેલ)  અહી નીચે આપેલો  છે જે આપને મદદ કરશે 
જેના માટે આપ  વેબસાઈટ ની મુલાકાત લઇ ને ત્યાંઆપેલા  પગલા ને અનુસરો નીચે લીંક આપેલ  છે 

મેહુલભાઈ ના મોબાઇલ 

whatsapp number 9033898636    Facebook Scheduled Bulk Poster Review   

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top