81-સ્કૂલની પરીક્ષામાં નિષ્ફળ પણ લાઈફમાં સફળ

આલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈન

બાળપણમાં આઈન્સ્ટાઈન ભણવામાં નબળા હતાં અને સ્કૂલે જવામાં તેમને રસ ન હતો જ્યારે તેઓ પંદર વર્ષના થયા ત્યારે તેમણે સ્કૂલ છોડી દીધી. ઈતિહાસ, ભૂગોળ, અંગ્રેજીમાં તેમના માર્કસ બહું ઓછા હતાં. સોળ વર્ષની ઉંમરે તેમણે સ્વિટ્ઝરલેન્ડના ઝુરિચની ......


READ MORE આપની લાગણી અને પ્રેમના વખાણ 

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top