88-ટૂંકી વાર્તા


દૂરથી ગાડીની વ્હીસલનો અવાજ સંભળાયો . મધુકર સજાગ થઇ ગયો . પાર્કિંગમાંથી તેણે લક્ઝરી સિડાન બહાર કાઢી અને રેલવે સ્ટેશનની સામે આવીને એણે ગાડી પાર્ક કરી. તેણે સિગારેટ સળગાવી ને ગાડીના ટેકે ઉભો રહી , લાંબા કસે ધૂમ્રવલયો છોડવા લાગ્યો. તેની નજર રેલવે સ્ટેશનના મેઈન ગેટ પર મંડાયેલી હતી. થોડીવારમાં જ પ્લેટફોર્મ પર જબરો કોલાહલ મચી ગયો. ઉતરનારા

READ MORE ટૂંકી વાર્તા

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top