ધોરણ ૮ માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી આપી શકે 

NMMS ("નેશનલ મીન્સ કમ મેરીટ સ્કોલરશીપ")Exam 2015 


ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તા.૨૨.૯.૨૦૧૫

દર મહિને ૫૦૦/-લેખે ચાર વર્ષ સુધી શિષ્યવૃતિથી 
એટલે કે વાર્ષિક 10000 જેટલી 
આવક મર્યાદા ૧,૫૦,૦૦૦ વાર્ષિક
ફી -૭૦/- અને ૫૦/-
કેટલા માર્ક ના પેપર હોય છે 


૯૦ ગુણ અને ૯૦ મિનિટ્સના ૨ પેપર

Click Here To DownloadCLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top