વારસાઈની જમીનના સીધા વારસદારો માટે શુભ સમાચારઃ
ગાંધીનગર- આનંદીબહેન પટેલે મહેસૂલ પ્રધાન તરીકે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લઇને રાજયમાં કૌટુંબીક સંબંધોમાં કરવામાં આવતી ખેતીની જમીનની તબદીલી અંગેના સીધી લીટીના વારસદારો વચ્ચેના વ્યવહારોમાં નામ દાખલ કરવાની, નામ રદ્દ કરવાની, કૌટુંબિક વહેંચણી-વારસાઇની પ્રક્રિયા અંગેની પધ્ધતિઓ અન્વયે આમ પ્રજાને પડતી મુશ્કેલીઓ દૂર કરવાના ઉમદા આશયથી નવા સુધારા કરવામાં આવ્યા છે. પ્રજાને પડતી હાડમારી દૂર કરવાના ઉમદા હેતુથી રાજ્ય સરકારની લોકાભિમુખ વહીવટની પ્રતિબધ્ધ્તા સાથે રાજ્યમાં એકસૂત્રતા જળવાય તેવી કાર્યવાહી અનુસરવા તથા ખેડૂતોના ખેતીની જમીન ઉપરના હક્કને સુરક્ષિત કરવાનો રાજ્ય સરકારે નિર્ધાર વ્યકત કર્યો છે. 

ગુજરાત વિધાનસભા ગૃહમાં આજે નીતિનભાઇ પટેલે રાજ્ય સરકારના આ નિર્ણયોની જાહેરાત કરી હતી. મુખ્યપ્રધાનના આ નિર્ણય સંબંધે સ્થાયી સૂચનાઓ વિવિધ અધિનિયમોની જોગવાઇઓ ધ્યાને રાખી સરકાર સમગ્ર રાજ્યમાં એકસૂત્રતા જળવાય અને પ્રજાને પડતી હાડમારી દૂર થાય તથા ખેડૂતોના ખેતીની જમીન ઉપરના હક્ક સુરક્ષિત રહે તે ધ્યાને રાખીને વડીલોપાર્જિત, સ્વ-પાર્જિત મિલકતમાંથી હક્ક ઉઠાવવો, વહેંચણી કરવી, પુન: વહેંચણી કરવી તથા હયાતીમાં હક્ક દાખલ કરવા અંગેની બાબતો પરત્વે સુધારા સાથે સૂચનાઓ જારી કરવામાં આવી છે. CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top