દુનિયાભરમાં સૌથી વધુ કોઇ એપ યૂઝ થતી હોય તો તે છે Whatsapp, આ એપમાં કેટલીક એવી ટ્રિક્સ છે જેને ઘણા યૂઝર્સ જાણતા પણ નથી. અહીં Whatsappની એવી ટ્રિક્સ વિશે બતાવવામાં આવ્યું છે જેના ઉપયોગથી તમે મેસેજિંગના માસ્ટર બની જશો
વૉટ્સએપ મેસેજિંગની 7 માસ્ટર Tricks

1. કોણે કર્યા બ્લૉક, ચેક કરો

2. ડિલીટ મેસેજ રિક્વર

3. વૉટ્સઅપ નંબર બદલવો

4. નંબર વગર વૉટ્સઅપ ચલાવવું

5. લાસ્ટ સીન બદલ્યા વિના મેસેજ વાંચો

6. પીડીએફ ફાઇલ સેન્ડ કરવી7. સેન્ડિંગ મેસેજ પહોંચ્યાનો અને વાંચ્યાનો ટાઇમ

CLICK TO DOWNLOAD PDF FILE MORE INFORMATION ABOUT THIS 7-TRICK


CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top