વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

SSC  SAMAJIK PAPER 


1-PAPER SSC SAMAJIK.PDF

2-SC IMP SAMAJIK PAPER 2016

3-SSC SAMAJIK IMP PAPER

4-VADHARE PAPER MATE CLICK


5-SSC SAMAJIK NAKSHA PURTI {નકશા પૂર્તિ.}
ANSWER KEY--20161- MATHS ANSWER KEY 12-03-2016

CLICK ME

2-GUJRATI ANSWER KEY 08-03-2016

CLICK ME

3-SCIENCE ANSWER KEY 10-03-2106

CLICK ME

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top