વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...ENGLISH GRAMMAR BOOK ,VIDEO,DICTIONARY..
यहा दिए गए PDF FILE ME  ENGLISH GRAMMAR विषय पर लिंक है । वहा आप क्लिक करेगे  तो आप विडियो ,PPT -GRAMMAR SPEES -DILOGGUEWRITTING -GRAMAER CHART --EXA...
तक पहोच जाओगे ---- लिंक को क्लिक करेCLICK AND DOWNLOAD FREE ENGLISH MATERIAL 1. · Active Passive (video)
 2. · Active Passive (video)
 3. · Basic English Grammar Book (with Pictures)
 4. · Beginner Listening Practice
 5. · Degrees
 6. · Dialogue Writting
 7. · Direct and Indirect Speech
 8. · Easy Grammar Chart for Students
 9. · Eng.Grammar Secret (useful to Teachers)
 10. · Eng.Language Family Tree
 11. · Gender Teaching
 12. · Grammar Book Wren & Martin
 13. · ગુજરાતી-English Dictionary
 14. · Lets Talk English Functional Grammar (video)
 15. · Language Function Inviting,Accepting,and Refusing Invitation
 16. · Letter Writing
 17. · Story- Hare and Tortoise
 18. · Skill of Paragraph Writing
 19. · Talking about Daily Routin
 20. · Tenses Table
 21. · Tenses (in short)
 22. · Verb Form-1
 23. · Verb Form-2
 24. · Verb Form-3


RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top