સંસ્કારી નગરી નડિયાદ માં 28 મે ના રોજ (નડિયાદની) પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થા દ્વારા માન.નાયબ કલેક્ટર શ્રી મુકેશભાઈ પટેલના હસ્તે "શિક્ષક ગૌરવ રત્ન" એવોર્ડથી મારું સન્માન કરવામાં આવ્યું... , ગુજરાત સમાચારના જાણીતા કોલમિસ્ટ શ્રી પરાજિત પટેલ અને ડૉ.દિપક કાશીપુરુયાઆ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા ..સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર...
CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top