144-બિલી પત્ર નું રહસ્ય

બિલ્વપત્રનું ચમત્કારી ઝાડ દરેક મનોકમાના પૂરી કરે છે. એ જ નહી એના પાંદડાને ગંગાજળથી ધોઈને બજરંગબલીને અર્પિત કરવાથી તીર્થોનું લાભ ફળ મળે છે. એ વિશે તુલસીદાસજીનએ ભગવાન શ્રીરામથી કહેલાવ્યું કે- જે શિવના દ્રોહ કરીને મને મેળવા ઈચ્છે છે એ સપનામાં પણ મને મેળવી નહી શકે.


READ MORE બિલી પત્ર નું રહસ્ય

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top