વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

9 અને ધોરણ 11સાયન્સના નવા અભ્યાસક્રમ માળખું મુકવામાં આવેલું છે  જેમાં વાર્ષિક આયોજન ,વેકેશન અને પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ pdf માં મુકવામાં આવેલ છે
અહી ક્લિક કરો-CLICK ME

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top