વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

#MATHSTRICK -ઝડપી ગુણાકાર
https://youtu.be/ulTErNHHlqA

સરકારી માધ્યમિક શાળા હરમડિયા ગીર સોમનાથ
કુલદીપ સાહેબ--MO-9696096296 


RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top