વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10 STD-01 TO4 4 CLICK ME ધોરણ - 2 અને 3 માટે રમત બંન્ને માધ્યમ માટે STD-06 હવે પછી મુકાશે જોતાં ર...

STD-8 MATHS CH-1 PART-1 LIVE EDUCATION CLASS

મિત્રો સાંજે 6 વાગે ક્લાસ શરૂ થશે તારીખ 18-05-20
નીચે આપેલ લિંક દ્વારા પોતાના બાળકોને જો ઓન્લીને સમય આપવાના હોય અને અમારી સાથે જોડાવા માગતા હોય તો ફોર્મ ભરવું
અમારી યૂટ્યૂબ પર ધોરણ 8 ના તમામ વિડિયો જોવા માટે ની લિન્ક પર ક્લિક કરી આપ જોઈ શકો છો
--STD-8 MATHS All Video
https://bit.ly/2y7YHKr

નીચે આપેલ લિંક દ્વારા પોતાના બાળકોને જો ઓન્લીને સમય આપવાના હોય અને અમારી સાથે જોડાવા માગતા હોય તો ફોર્મ ભરવું 
ક્લિક  કરો નીચે


અમારી યૂટ્યૂબ પર ધોરણ 8 ના તમામ વિડિયો જોવા માટે ની લિન્ક પર ક્લિક કરી આપ જોઈ શકો છો --STD-8 MATHS All Video https://bit.ly/2y7YHKr

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top