Breaking

વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

LIVE NEW LATEST UPDATE

☞ INCOME TAX 2020-21 ની ગણતરી કરો એકસેલ સોફ્ટવેરથી ☛ PAPER-- NMMS ALL PAPER CL10.9.ICK ME  ☛ KEY (ચાવીઓ ) -- ALL KEY {2,3,4,5,6,7,10,11} C...

ગુરુવાર, 16 જુલાઈ, 2020

ગણિત બૈજિક ની રમતો


---------સરવાળા -----------


------ ગુણાકાર------

- 
-------- બાદબાકી--------

   
----- ભાગાકાર----- 
 

----- સાદા સમીકરણના ઉકેલ શોધો રમત-1 ------


------ સમીકરણના ઉકેલ શોધો રમત-2-------

 

----- સમીકરણના ઉકેલ શોધો રમત-3 ------

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

THANKS TO COMMENT