Breaking News

NATIONAL AWARDS TO TEACHERS 2022 રાષ્ટ્પતિ એવોર્ડ

NATIONAL AWARD 2022

રાષ્ટ્પતિ એવોર્ડ માટે online શરૂ

નીચે આપેલ પીડીએફ આપ જોઈને અભ્યાસ કરી લેવો
કયારે શરૂ થશે ઓનલાઈન શરૂ
તારીખ 01-06-22 થી શરૂ
નીચે આપેલ લીંક પર online અરજી કરી શકો
આ અરજી online કરવાની છે

🟢महत्वपूर्ण तारीख

🔴1 जून 2022 से 20 जून, 2022
ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए वेब-पोर्टल खोलना।
🔴1 जुलाई 2022 से 15 जुलाई, 2022
जिला चयन समिति का नामांकन राज्य चयन समिति को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अग्रेषित करना।
🔴16 जुलाई 2022 से 30 जुलाई 2022
राज्य चयन समिति की शार्टलिस्‍ट को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वतंत्र राष्ट्रीय जूरी को अग्रेषित करना

PDF

રાષ્ટ્રપતિ એવાર્ડ માટે શું હોવી જોઈએ શિક્ષકની પાત્રતા 

शिक्षक पुरस्कारों हेतु शिक्षकों की पात्रता की शर्तें

i) निम्नलिखित श्रेणियों के तहत मान्यता प्राप्त प्राथमिक/माध्‍यमिक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले स्कूल शिक्षक और स्कूलों के प्रमुख:
क) राज्य सरकार/संघ राज्‍यक्षेत्र प्रशासन द्वारा संचालित स्कूल, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूल, राज्य सरकार/संघ राज्‍यक्षेत्र प्रशासन द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल।
ख) केन्द्रीय सरकार के स्कूल अर्थात केंद्रीय विद्यालय (केवीएस), जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी), रक्षा मंत्रालय (एमओडी) द्वारा संचालित सैनिक स्‍कूल, परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी (एईईएस) द्वारा संचालित स्कूल।
ग) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध स्कूल (उपर्युक्‍त (क) और (ख) के अलावा)।
घ) काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल्स सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) से संबद्ध स्कूल (उपर्युक्‍त (क), (ख) और (ग) के अलावा)।
ii) सामान्य रूप से, सेवानिवृत्त शिक्षक पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होते हैं, लेकिन उन शिक्षकों पर विचार किया जा सकता है जिन्‍होंने कैलेंडर वर्ष के एक भाग (कम से कम चार महीने अर्थात 30 अप्रैल तक, जिस वर्ष से राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित हैं) तक कार्य किया हो, यदि वे अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हैं ।
iii) शैक्षिक प्रशासक, शिक्षा निरीक्षक, और प्रशिक्षण संस्‍थान के कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं।
iv) शिक्षक/मुख्‍याध्‍यापक को ट्यूशनों में शामिल नहीं होना चाहिए।
v) केवल नियमित शिक्षक और विद्यालय प्रमुख ही पात्र होंगे।
vi) संविदा शिक्षक और शिक्षामित्र पात्र नहीं होंगे।

नियम

ii) विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों के चयन का मार्गदर्शन करने के लिए नियम
शिक्षकों का मूल्यांकन संलग्‍नक-। में दिए गए मूल्यांकन मैट्रिक्स के आधार पर किया जाएगा । मूल्यांकन मैट्रिक्स में मूल्यांकन के लिए दो प्रकार के मानदंड हैं:

क) उद्देश्य मानदंड: इसके तहत शिक्षकों को प्रत्येक वस्तुनिष्ठ मानदंड के विरुद्ध अंक प्रदान किए जाएंगे । इन मानदडों में 100 में से 20 को वेटेज दिया जाता है ।

ख) मानदंड प्रदर्शन के आधार पर : इसके तहत , शिक्षकों को प्रदर्शन के आधार पर मानदंडों पर अंक दिए जाएंगे अर्थात सीखने के परिणामों में सुधार करने के पहल, किए गए अभिनव प्रयोग, अतिरिक्त और सह-पाठयक्रम गतिविधियों का आयोजन, शिक्षण-अध्‍ययन सामग्री का प्रयोग, सामाजिक गतिशीलता के उपयोग के संगठन, छात्रों आदि के लिए शारीरिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुभवात्मक अधिगम को सुनिश्चित करना, अनूठे तरीके से छात्रों को शारीरिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अद्धितीय विधि आदि। इन मानदंडों को 100 में से 80 की अधिकारिता दी गई है।


You may be aware that the purpose of National Awards to Teachers is to
celebrate the unique contribution of some of the finest teachers in the country and
to honor those teachers who through their commitment and industry have not only
improved the quality of school education but also enriched the lives of their students
and thereby strengthened the Nation.

2.
It is pertinent to mention that the scheme for National Awards to Teachers was totally revamped in the year 2018 to bring in more transparency and to enhance
the prestige of the Awards. A number of improvements were made in the scheme
including online self-nomination by teachers followed by shortlisting of teachers by
District/Regional Selection Committee and State/Organization Selection Committee
and final selection by Independent Jury at National Level. Further in 2020 few
amendments have been carried out. A copy of the latest Guidelines of the Award
and the timelines for the year 2022 are enclosed for your ready reference.

3.
I am glad to inform that the web portal for online self-nomination by
teachers, http://nationalawardstoteachers.education.gov.in is open from 01.06.2022
and last date for the same is 20.06.2022. Further, you are requested to constitute
District/Regional level Selection Committees as laid down in the Guidelines well in
advance so that next levels of on line selection process may be carried out smoothly.

4.
You are requested to initiate appropriate action and give wide publicity
amongst the teachers to ensure maximum participation.
With regards,
Encl: 1. Latest NAT Guidelines
2. Timelines for 2022

ફોટોગ્રાફ 


ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે ની લિન્ક 
3 ટિપ્પણીઓ:

THANKS TO COMMENT

Disqus Shortname

ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો