1
મિત્રો આ લિન્ક માત્ર એનરોઈડ મઆજ નહીં પણ તમારા કમ્પ્યુટર માં 

પણ રમી શકાય  છે 

મે આ રમી ને ટ્રાય કરેલ છે 
અને મોબાઈલ માં પણ રમી શકાય છે  
Photo: ગુજ્જુ IT engineer ની ગુજરાતી વિધાર્થીઓ ને ટેકનોલોજી ની અનોખી ભેટ.

*******free*******free*************free
fastmcq એ ઓનલાઈન(Web અને Android) પ્લેટફોર્મ છે ગુજરાત બોર્ડ ના ધોરણ 10 અને 11,12 (Science) ના વિધાર્થીઓ ને MCQ ની તૈયારી માટે ખુબજ ઉપયોગી.. .

http://fastmcq.com/


ગુજ્જુ IT engineer ની ગુજરાતી વિધાર્થીઓ ને ટેકનોલોજી ની અનોખી ભેટ.
*******free*******free*************free 
fastmcq એ ઓનલાઈન(Web અને Android) પ્લેટફોર્મ છે ગુજરાત બોર્ડ ના ધોરણ 10 અને 11,12 (Science) ના વિધાર્થીઓ ને MCQ ની તૈયારી માટે ખુબજ ઉપયોગી.. .

ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ની લિન્ક પર ક્લિક કરો

ગુજરાત બોર્ડ ના ધોરણ 10 અને 11,12 (Science) ના વિધાર્થીઓ ને સ્કૂલ, બોર્ડ અને JEE , AIEEE, PMT માં સફળતા મેળવવા માં ખુબજ ઉપયોગી Android application.

Fast MCQ 

આ application વિનામૂલ્યે ડાઉનલોડ કરો Google Play Store પરથી. .. 

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

સંદિપ પટેલ કહ્યું... સપ્ટેમ્બર 18, 2013

આ ગુજરાત બોર્ડ ના વિદ્યાર્થી ઓ માટે ખુબ જ કામ ની application છે.

આ માહિતી બદલ આભાર.

ગુજરાત ના વિદ્યાર્થી ઓ આ સુવિધા નો વધુ માં વધુ ઉપયોગ કરે...તો ઘણો ફાયદો છે.

ભણતર ની સાથે ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ કરતા થશે.

 
Top