114-ક્ષેત્રને મનગમતુ કરીને જાતને સમર્પિત કરીએ તો

સ્પેનની રાજધાની મેડ્રીડમાં તા. 23મી સપ્ટેમ્બર 1943ના રોજ જન્મેલો એક બાળક નાનપણથી ફુટબોલના ખેલાડી બનવાનું સપનું જોતો હતો.જ્યારથી સમજતો થયો ત્યારથી એણે પોતાની જાતને ફુટબોલ માટે સમર્પિત કરી. સ્પેનને પણ આ છોકરામાં...

READ MORE ક્ષેત્રને મનગમતુ કરીને જાતને સમર્પિત કરીએ તો

 
Top