116-આપણને સોંપાયેલ કામ નિષ્ઠાપૂર્વક  કરીએ ત્યારે.....!!!!

એક શાળામાં શિક્ષકની વિદાયનો કાર્યક્રમ હતો. વર્ષો સુધી ગામડાની સરકારી શાળામાં શિક્ષિકા તરીકે ફરજ બજાવીને વિદ્યાર્થીઓના વહાલા બહેન આજે વયમર્યાદાને કારણે નિવૃત થઇ રહ્યા હતા. શાળાના આચાર્ય, બધા શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ કાર્યનિષ્ઠ


READ MORE આપણને સોંપાયેલ કામ નિષ્ઠાપૂર્વક....

 
Top