122-નીચે પડતા આ ચારીત્ર્યને બીજુ કોઇ નહી અટકાવી શકે

એકવખત યુધિષ્ઠીર સિવાયના ચાર પાંડવો ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને મળવા માટે ગયા હતા. ચારે પાંડવોએ કળયુગમાં માણસ કેવી રીતે જીવતો હશે અને કળીયુગમાં કેવી સ્થિતી પ્રવર્તતી હશે એ જાણવાની ઇચ્છા ................................

READ MORE નીચે પડતા આ ચારીત્ર્યને બીજુ કોઇ નહી....


 
Top