128-છોકરીના આટલા શબ્દોએ ત્યાં ઉભેલા દરેક પુરુષની આંખના ખુણા ભીના કરી દીધા

આ માત્ર વાર્તા નહી ગોંડલના જેલચોકમાં બનેલી સત્ય ઘટના છે.
ઉનાળાની બળબળતી બપોરે એક ઠંડાપીણાવાળાની દુકાન પર ભીડ જામી હતી. તાપથી રાહત મેળવવા બધા પોતાના મનપસંદ ઠંડા પીણાની મોજ માણી રહ્યા હતા.


READ MORE છોકરીના આટલા શબ્દોએ ત્યાં ઉભેલા દરેક ...

 
Top