142-એક કિડની તેને વેચી ને આપણી દીકરી ની ફી ભરી

હ્રદય ને સ્પર્શી જાય એવી વાત તે એક ગરીબ માણસ હતો,તેનુ એક સપનું હતું કે તેની દીકરી બેસ્ટ ડોક્ટર બને... તેની દીકરી રાજકુમારી જેવી હતી , તે દિવસ દીકરી ની ઉચ્ચતર શાળા ના પરિણામ નો દિવસ હતો..,

READ MORE એક કિડની તેને વેચી ને આપણી દીકરી ની ફી ભરી

 
Top