વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...


ENGLISH MEDIUM AND GUJRATI STD-9/10/11/12 ANDROID APP NO KHAJANO


મિત્રો અહી ધોરણ ૯-૧૦-૧૧-૧૨-માટે અંગ્રેજી અને ગુજરાતી મીડ્યમ ના બાળકો માટે એનરોઈડ એપ્લીકેશન આપેલ છે આપ તે આજના આધુનિક યુગ માં INTERNET નેટ ઉપયોગ થી આપના બાળકો ને મોબાઈલ માં રમતો થી દુર રાખી યોગ્ય દિશા શાથે મોબાઈલ નો ઉપયોગ કરવી શકો છો અને એના રસ અને રુચિ જાળવી શકો.

9th Sci & Tech SEM2 - FREE MCQ
CLICK HERE

CLICK HERE
CLICK HERE

Visit his official website: 

Fast MCQ English MediumCLICK HEREGujarati 12th Maths Semester 1


CLICK HEREGujarati 11th Maths Semester 1


CLICK HEREGujarati 12th Physics Sem 1
CLICK HERE


Gujarati 12th Chemistry Sem 1

CLICK HERE


Gujarati 11 Biology Semester1

CLICK HEREGujarati 11th Chemistry Sem 1

CLICK HERE


India GK

CLICK HERE
RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top