97-અબ્રાહિમ લિંકન નો પ્રિન્સીપાલને પત્ર

આદરણીય શિક્ષકશ્રી,

==>> હું જાણું છુ કે તેને શીખવવું પડશે કે બધા માણસો ન્યાય પૂર્વક વર્તતા નથી અને ઘણા બધા માણસો સાચા હોતા પણ નથી એને એ શીખવજો કે સમાજમાં જેમ લુચ્ચા અને સ્વાર્થી માણસો હોય છે એમ સારા માણસો પણ હોય છે.

READ MORE અબ્રાહિમ લિંકન નો પ્રિન્સીપાલને પત્ર 

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top