જોક્સ-ડાયરો-JOKES 
શાહબુદ્દીન રાઠોડ  ધીરુભાઈ સરવૈયા  ભીખુદાન ગઢવી 
સુરેન્દ્ર શર્મા  વસંત જગદીશ ત્રિવેદી પરેશ ચિરાગ વિઠલાણી
 Farida Mir માયાભાઇ આહીર
પ્રફુલ દવે 
જ્હોની લીવર 
સુનીલ પાલ 
રાજુ શ્રીવાસ્તવ


..

.
.
.
.
.

ગુજરાતી ડાયરો – ફરીદામીરજોક્સ-ડાયરો-JOKES-2


.
.
.
.
.
.
.


.
.
.

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top