ડિઝીટલ ઇન્ડિયા 

Cover art
 ૭ નવેમ્બરના રોજ કેન્દ્રીયમાનવ સસાધન વિકાસ મંત્રી સ્મૃતિ ઇરાની એ ઇ-પાઠશાલા મોબાઇલએપલીકેશન/પોર્ટલનો શુભારંભ કરેલ છે.
આ એપલીકેશન ડાઉનલોડ કરીને આપ
STD-1 TO 12 સુધીની NCERT ની BOOKS  DOWNLOAD કરી શક્શો તેમજ શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ કરી શક્શો.ENGLISH  અને HINDI  ભાષામાં ઉપલબ્ધ છે.

E-PATHSHALA APP

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top