Breaking

વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

LIVE NEW LATEST UPDATE

☞ INCOME TAX 2020-21 ની ગણતરી કરો એકસેલ સોફ્ટવેરથી ☛ PAPER-- NMMS ALL PAPER CL10.9.ICK ME  ☛ KEY (ચાવીઓ ) -- ALL KEY {2,3,4,5,6,7,10,11} C...

શુક્રવાર, 18 ડિસેમ્બર, 2015

વિદ્યાસહાયક ભરતી ૧૦૭૯

વિદ્યાસહાયક ભરતી આવી રહી છે.કુલ જગ્યાઓ ૧૦૭૯ જેમાં 
* ગણીત /વિજ્ઞાન - ૪૫૮* ભાષા -૩૩૩
* સામાજિક વિજ્ઞાન - ૨૮૬
* ઓનલાઇન ફોર્મ ભરાશે : ૨૩.૧૨.૨૦૧૫ 
* ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તા.૦૫.૦૧.૨૦૧૬
* કેટેગરીવાઇઝ જગ્યાઓ : જનરલ – 749 * SC-55 * ST–30 * SEBC– 245

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

THANKS TO COMMENT