વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

ધોરણ-10 (SSC) માં અભ્યાસ  કરતાં  બાળકો માટે બંને મીડિયમ માટે પાચ વર્ષ ના બોર્ડ ના આદર્શ પેપરો ના જવાબ સાથે ઉતરવહીઓ PDF ફાઇલમાં આપેલ છે  આપને બોર્ડ તરફ થી 100 રૂપિયા માં આ બૂક મળે છે. 
અહી  આ બુક આપેને  PDF ફાઇલ માં ફ્રી મળે છે તો આપ નીચે આપેલ 
ડાઉનલોડ પર ક્લીક કરો 
GUJRATI MATE 
CLICK HERE
 (46.8 MB) 466 PAGEENGLISH MATE 
CLICK HERE
(20.8MB) 262 PAGERESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top