Breaking News

120-આવેલા દુ:ખોમાં પણ સુખ હોય છે

120-આવેલા દુ:ખોમાં પણ સુખ હોય છે

એક ભાઇને બોર ખુબ ભાવે. માણસોને કેરી ભાવે પણ આ ભાઇને બોર કેરી કરતા પણ વધુ સ્વાદિષ્ટ લાગે. બોર જોઇને એ પોતાની જાતને રોકી જ ન શકે. એકદિવસ આ ભાઇ એના એક મિત્રની વાડીએ ગયા. મિત્રની વાડીમાં બોરડી પણ વાવેલી અને ખુબ સારા બોર આવેલા.


READ MORE આવેલા દુ:ખોમાં પણ સુખ હોય છે 

Disqus Shortname

ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો