* આપણે શ્વાસમાં લીધેલી હવા ફેફસાંમાં દાખલ થયા પછી સૂક્ષ્મ નળીઓમાં વહેંચાઈ જાય છે. ફેફસામાં રહેલી આ સૂક્ષ્મ નળીઓની કુલ લંબાઈ લગભગ ૨૪૦૦ કિલોમીટર થાય.
* આપણી જીભ ભલે નાની અને કોમળ લાગે પરંતુ તે આપણા શરીરનો સૌથી વધુ મજબૂત સ્નાયુ છે.
* આપણા શરીરમાં ફરી વળતું લોહી દરરોજ લગભગ એક લાખ કિલોમીટરનો પ્રવાસ કરે છે.
* આપણા શરીરમાં દર સેકંડે દોઢ કરોડ રક્તકણો નાશ પામે છે અને નવા બને છે.
* આપણા શરીરના કુલ ૬૪૦ સ્નાયુઓ શરીરના વજનનો અર્ધો ભાગ રોકે છે.
* આપણું શરીર ઓક્સિજન, કાર્બન, હાઈડ્રોજન અને નાઈટ્રોજનના વિવિધ સંયોજનોથી બનેલું છે.
* આપણી આંખના પોપચાંના સ્નાયુઓ પાંચ સ્તરના બનેલા છે એટલે આંખના પોપચાં તમામ અંગો કરતાં વધુ કામ કરી શકે છે.

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top