વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...આ પ્રકાર ની ક્વિજ રોજ મુકાશે જોતાં રેજો 
TET-TAT-HTAT-GPSC-TALATI-BANK-VANRAKSHAK-KBC-QUIZ-AND PDF FILE

ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો આપ સીધજ ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો આપને જોઈતી ફાઇલ મળી જશે.
KBC–QUIZ માત્ર કમ્પ્યુટર માજ રમી શકશો જ્યારે pdf file app mobile ma જોઈ શકશો KBC–QUIZ માત્ર કમ્પ્યુટર મા રમવા માટે આપ ના કમ્પ્યુટર માં
Fash player 
હોવું જરૂરી છે
MORE QUIZ ND TET-TAT-INFO
LINK-1-CLICK ME

વધારે માહિતી માટે નીચે આપેલ વેબસાઇટ પર જોવ ક્લિક કરો 

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top